पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Monday, 29 Oct, 2018)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल13942Rs. 600/-Rs. 1500/-
1002बटाटाक्विंटल7693Rs. 1300/-Rs. 2300/-
1003लसूणक्विंटल847Rs. 800/-Rs. 2800/-
1004आलेक्विंटल523Rs. 3000/-Rs. 6500/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल187Rs. 1500/-Rs. 4500/-
2002गवारक्विंटल239Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2003टोमॅटोक्विंटल2571Rs. 300/-Rs. 800/-
2004मटारक्विंटल189Rs. 6000/-Rs. 9000/-
2005घेवडाक्विंटल154Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2006दोडकाक्विंटल187Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल1100Rs. 1200/-Rs. 3000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल256Rs. 600/-Rs. 1500/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल463Rs. 800/-Rs. 2000/-
2011कारलीक्विंटल167Rs. 1500/-Rs. 2000/-
2012डांगरक्विंटल56Rs. 600/-Rs. 1000/-
2013गाजरक्विंटल484Rs. 700/-Rs. 2700/-
2014पापडीक्विंटल30Rs. 1600/-Rs. 3000/-
2015पडवळक्विंटल16Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2016फ्लॉवरक्विंटल871Rs. 600/-Rs. 1300/-
2017कोबीक्विंटल1139Rs. 300/-Rs. 800/-
2018वांगीक्विंटल375Rs. 1000/-Rs. 5000/-
2019ढोबळीक्विंटल645Rs. 700/-Rs. 1400/-
2020सुरणक्विंटल   
2021तोंडलीक्विंटल114Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2022बीटक्विंटल138Rs. 600/-Rs. 1200/-
2023कोहळाक्विंटल9Rs. 700/-Rs. 3000/-
2024पावटाक्विंटल30Rs. 3500/-Rs. 6000/-
2025वालक्विंटल25Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2026वालवरक्विंटल6Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2027शेवगाक्विंटल146Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2028कैरीक्विंटल   
2029ढेमसाक्विंटल11Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल4Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2032चवळीक्विंटल22Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2033रताळीक्विंटल21Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल   
2036घोसाळीक्विंटल81Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल11Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2040आरवीक्विंटल9Rs. 2000/-Rs. 2500/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा98699Rs. 400/-Rs. 1100/-
3002मेथीशेकडा25000Rs. 600/-Rs. 1100/-
3003शेपूशेकडा500Rs. 500/-Rs. 800/-
3004कांदापातशेकडा5375Rs. 600/-Rs. 1000/-
3005पालकशेकडा16700Rs. 400/-Rs. 700/-
3006मुळाशेकडा1390Rs. 500/-Rs. 1500/-
3007चवळी पालाशेकडा3700Rs. 400/-Rs. 500/-
3008करडईशेकडा400Rs. 500/-Rs. 600/-
3009राजगिराशेकडा1400Rs. 400/-Rs. 600/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा13500Rs. 200/-Rs. 300/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा600Rs. 300/-Rs. 1000/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो17891Rs. 20/-Rs. 70/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो18500Rs. 10/-Rs. 33/-
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो   
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो12100Rs. 20/-Rs. 100/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो17000Rs. 10/-Rs. 45/-
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो   
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो6000Rs. 10/-Rs. 25/-
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो12800Rs. 5/-Rs. 20/-
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो    
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो13000Rs. 5/-Rs. 15/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो74000Rs. 5/-Rs. 25/-
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो155500Rs. 20/-Rs. 120/-
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो83000Rs. 10/-Rs. 50/-
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल204Rs. 9500/-Rs. 11500/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल719Rs. 5300/-Rs. 6400/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल795Rs. 3600/-Rs. 4600/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल1344Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल1Rs. 5700/-Rs. 6800/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल1049Rs. 3400/-Rs. 4600/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल9Rs. 4600/-Rs. 5700/-
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल185Rs. 2400/-Rs. 2700/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल205Rs. 2550/-Rs. 3250/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल297Rs. 2550/-Rs. 2750/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल283Rs. 3400/-Rs. 3900/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2624Rs. 2500/-Rs. 3000/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल131Rs. 2600/-Rs. 3000/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल159Rs. 2700/-Rs. 2950/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल47Rs. 3600/-Rs. 4500/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल748Rs. 3600/-Rs. 4000/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल95Rs. 3000/-Rs. 3200/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल18Rs. 2600/-Rs. 2800/-
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल9Rs. 2100/-Rs. 2300/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल64Rs. 2300/-Rs. 2500/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल393Rs. 2200/-Rs. 2300/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल84Rs. 7600/-Rs. 7800/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल13Rs. 5100/-Rs. 5500/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 39Rs. 4400/-Rs. 5100/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 39Rs. 7500/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल    
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 60Rs. 4800/-Rs. 5100/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल23Rs. 4500/-Rs. 4900/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 6Rs. 5200/-Rs. 5600/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 66Rs. 1600/-Rs. 1750/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 4Rs. 9000/-Rs. 9500/-
5046चिंच - नवीक्विंटल    
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 318Rs. 7600/-Rs. 8600/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 26Rs. 6500/-Rs. 7000/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 59Rs. 5800/-Rs. 6100/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल27Rs. 4900/-Rs. 5700/-
5058चवऴीक्विंटल   
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल   
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल245Rs. 3025/-Rs. 3061/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल53Rs. 2901/-Rs. 2975/-
5065गुऴ - लालक्विंटल   
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल608Rs. 3001/-Rs. 3350/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल15Rs. 13000/-Rs. 15000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल10Rs. 9000/-Rs. 9500/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो459Rs. 750/-Rs. 900/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो4205Rs. 4700/-Rs. 5100/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो630Rs. 4500/-Rs. 5800/-
6018राजगिरा५० किलो   
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो3Rs. 700/-Rs. 800/-
7002काकडा१ किलो317Rs. 350/-Rs. 450/-
7003जुई१ किलो7Rs. 900/-Rs. 1100/-
7004चमेली१ किलो3Rs. 600/-Rs. 700/-
7005गुलछडी१ किलो6489Rs. 15/-Rs. 25/-
7006झेंडू१ किलो24363Rs. 10/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो2480Rs. 5/-Rs. 15/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो854Rs. 30/-Rs. 50/-
7010चांदणी१ किलो249Rs. 30/-Rs. 50/-
7011शेवंतीपांढरी१ किलो3805Rs. 40/-Rs. 60/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो3136Rs. 10/-Rs. 30/-
7013अस्टरशेकडा2075Rs. 4/-Rs. 8/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल3998Rs. 3/-Rs. 5/-
7016गुलाबगड़ी7427Rs. 8/-Rs. 12/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी652Rs. 8/-Rs. 12/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी1230Rs. 10/-Rs. 20/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी650Rs. 15/-Rs. 25/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी293Rs. 30/-Rs. 50/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी95Rs. 40/-Rs. 60/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी7845Rs. 10/-Rs. 20/-
7032कर्नेशनगड़ी793Rs. 40/-Rs. 60/-
7033डच गुलाबगड़ी2758Rs. 40/-Rs. 60/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास10680Rs. 1/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी331Rs. 180/-Rs. 220/-
7040ऍथोरिमगड़ी467Rs. 8/-Rs. 12/-
7041ग्रासगड़ी2937Rs. 4/-Rs. 6/-
7042पत्तागड़ी1069Rs. 210/-Rs. 40/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल