पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 06 Nov, 2018)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल8057Rs. 700/-Rs. 1600/-
1002बटाटाक्विंटल4035Rs. 1200/-Rs. 1800/-
1003लसूणक्विंटल591Rs. 800/-Rs. 2800/-
1004आलेक्विंटल403Rs. 3500/-Rs. 6250/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल187Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2002गवारक्विंटल228Rs. 1200/-Rs. 3000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1305Rs. 300/-Rs. 600/-
2004मटारक्विंटल45Rs. 7000/-Rs. 9000/-
2005घेवडाक्विंटल90Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2006दोडकाक्विंटल106Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल711Rs. 800/-Rs. 2600/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल151Rs. 700/-Rs. 1400/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल374Rs. 600/-Rs. 1200/-
2011कारलीक्विंटल107Rs. 1500/-Rs. 2000/-
2012डांगरक्विंटल   
2013गाजरक्विंटल293Rs. 800/-Rs. 2000/-
2014पापडीक्विंटल   
2015पडवळक्विंटल   
2016फ्लॉवरक्विंटल659Rs. 400/-Rs. 1000/-
2017कोबीक्विंटल343Rs. 300/-Rs. 600/-
2018वांगीक्विंटल193Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2019ढोबळीक्विंटल236Rs. 800/-Rs. 1400/-
2020सुरणक्विंटल   
2021तोंडलीक्विंटल39Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2022बीटक्विंटल39Rs. 500/-Rs. 1000/-
2023कोहळाक्विंटल37Rs. 800/-Rs. 1200/-
2024पावटाक्विंटल64Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2025वालक्विंटल22Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2026वालवरक्विंटल10Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2027शेवगाक्विंटल60Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2028कैरीक्विंटल   
2029ढेमसाक्विंटल21Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल   
2033रताळीक्विंटल   
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल24Rs. 2500/-Rs. 3000/-
2036घोसाळीक्विंटल20Rs. 1200/-Rs. 2000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल   
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा82164Rs. 400/-Rs. 700/-
3002मेथीशेकडा35034Rs. 400/-Rs. 700/-
3003शेपूशेकडा1317Rs. 500/-Rs. 900/-
3004कांदापातशेकडा3714Rs. 500/-Rs. 800/-
3005पालकशेकडा19398Rs. 400/-Rs. 600/-
3006मुळाशेकडा1400Rs. 500/-Rs. 700/-
3007चवळी पालाशेकडा3600Rs. 300/-Rs. 600/-
3008करडईशेकडा   
3009राजगिराशेकडा550Rs. 400/-Rs. 500/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा9830Rs. 200/-Rs. 300/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा600Rs. 400/-Rs. 500/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो15601Rs. 50/-Rs. 80/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो19130Rs. 7/-Rs. 37/-
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो290Rs. 25/-Rs. 80/-
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो8000Rs. 20/-Rs. 130/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो7010Rs. 10/-Rs. 50/-
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो3680Rs. 10/-Rs. 30/-
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो4736Rs. 10/-Rs. 20/-
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो   
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो 381Rs. 20/-Rs. 30/-
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो15000Rs. 5/-Rs. 15/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो64800Rs. 5/-Rs. 30/-
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो135000Rs. 20/-Rs. 120/-
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो70200Rs. 20/-Rs. 75/-
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल169Rs. 9500/-Rs. 11500/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल726Rs. 5500/-Rs. 6200/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल1092Rs. 3800/-Rs. 4500/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल1045Rs. 2700/-Rs. 2950/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल30Rs. 5400/-Rs. 6800/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल1047Rs. 3200/-Rs. 5100/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल156Rs. 2450/-Rs. 2650/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल339Rs. 2700/-Rs. 3200/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल416Rs. 2550/-Rs. 2700/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल258Rs. 3500/-Rs. 4700/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2757Rs. 2450/-Rs. 3050/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल327Rs. 2500/-Rs. 3000/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल120Rs. 2500/-Rs. 3100/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल30Rs. 3500/-Rs. 4500/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल681Rs. 3600/-Rs. 4400/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल123Rs. 3000/-Rs. 3600/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल39Rs. 2200/-Rs. 2500/-
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल49Rs. 2500/-Rs. 2700/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल536Rs. 2250/-Rs. 2600/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल40Rs. 2200/-Rs. 2400/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल5Rs. 2000/-Rs. 2200/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल65Rs. 7500/-Rs. 8700/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल13Rs. 5200/-Rs. 5500/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 41Rs. 4400/-Rs. 5100/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 66Rs. 7500/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल    
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 84Rs. 4500/-Rs. 5200/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल22Rs. 4300/-Rs. 4900/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 9Rs. 5000/-Rs. 5200/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 65Rs. 1600/-Rs. 1750/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 6Rs. 9000/-Rs. 9500/-
5046चिंच - नवीक्विंटल    
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 395Rs. 7700/-Rs. 8600/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 40Rs. 5800/-Rs. 6200/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल12Rs. 4800/-Rs. 5300/-
5058चवऴीक्विंटल   
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल   
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल359Rs. 2801/-Rs. 2941/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल5Rs. 2725/-Rs. 2891/-
5065गुऴ - लालक्विंटल   
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल415Rs. 2951/-Rs. 3211/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल5Rs. 13000/-Rs. 15000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल15Rs. 9500/-Rs. 10000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो150Rs. 800/-Rs. 1000/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो2399Rs. 4800/-Rs. 5200/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो275Rs. 1100/-Rs. 1200/-
6017हळद पावडर५० किलो   
6018राजगिरा५० किलो250Rs. 3600/-Rs. 4000/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो3Rs. 900/-Rs. 1100/-
7002काकडा१ किलो516Rs. 350/-Rs. 450/-
7003जुई१ किलो11Rs. 1200/-Rs. 1400/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो5150Rs. 80/-Rs. 100/-
7006झेंडू१ किलो62730Rs. 20/-Rs. 40/-
7007तुळजापूरी१ किलो2560Rs. 10/-Rs. 30/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो657Rs. 100/-Rs. 140/-
7010चांदणी१ किलो696Rs. 40/-Rs. 60/-
7011शेवंतीपांढरी१ किलो12132Rs. 60/-Rs. 80/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो2190Rs. 40/-Rs. 60/-
7013अस्टरशेकडा2007Rs. 10/-Rs. 30/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल7711Rs. 8/-Rs. 12/-
7016गुलाबगड़ी8575Rs. 10/-Rs. 30/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी566Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी670Rs. 8/-Rs. 12/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी   
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी91Rs. 30/-Rs. 50/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी275Rs. 10/-Rs. 20/-
7028जिप्सीगड़ी183Rs. 80/-Rs. 120/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी7289Rs. 10/-Rs. 30/-
7032कर्नेशनगड़ी1929Rs. 80/-Rs. 100/-
7033डच गुलाबगड़ी3578Rs. 40/-Rs. 60/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास17663Rs. 1/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी322Rs. 180/-Rs. 220/-
7040ऍथोरिमगड़ी350Rs. 8/-Rs. 12/-
7041ग्रासगड़ी1215Rs. 8/-Rs. 10/-
7042पत्तागड़ी647Rs. 20/-Rs. 40/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल