पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Monday, 26 Nov, 2018)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल15566Rs. 400/-Rs. 1300/-
1002बटाटाक्विंटल6164Rs. 500/-Rs. 2000/-
1003लसूणक्विंटल808Rs. 800/-Rs. 2700/-
1004आलेक्विंटल394Rs. 3000/-Rs. 5800/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल297Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2002गवारक्विंटल167Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2003टोमॅटोक्विंटल2084Rs. 300/-Rs. 700/-
2004मटारक्विंटल855Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2005घेवडाक्विंटल289Rs. 1200/-Rs. 3500/-
2006दोडकाक्विंटल136Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2007हि.मिरचीक्विंटल945Rs. 800/-Rs. 2600/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल210Rs. 600/-Rs. 1500/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल637Rs. 700/-Rs. 1600/-
2011कारलीक्विंटल181Rs. 1200/-Rs. 2000/-
2012डांगरक्विंटल110Rs. 600/-Rs. 1000/-
2013गाजरक्विंटल1263Rs. 800/-Rs. 1600/-
2014पापडीक्विंटल50Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2015पडवळक्विंटल   
2016फ्लॉवरक्विंटल774Rs. 500/-Rs. 1000/-
2017कोबीक्विंटल790Rs. 300/-Rs. 600/-
2018वांगीक्विंटल590Rs. 800/-Rs. 2000/-
2019ढोबळीक्विंटल416Rs. 800/-Rs. 1600/-
2020सुरणक्विंटल   
2021तोंडलीक्विंटल45Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2022बीटक्विंटल139Rs. 600/-Rs. 1000/-
2023कोहळाक्विंटल   
2024पावटाक्विंटल173Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2025वालक्विंटल58Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2026वालवरक्विंटल29Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2027शेवगाक्विंटल149Rs. 2000/-Rs. 4500/-
2028कैरीक्विंटल   
2029ढेमसाक्विंटल13Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल10Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2032चवळीक्विंटल23Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2033रताळीक्विंटल34Rs. 1000/-Rs. 1500/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल53Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2036घोसाळीक्विंटल56Rs. 1200/-Rs. 2000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल   
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा44678Rs. 100/-Rs. 600/-
3002मेथीशेकडा34026Rs. 300/-Rs. 700/-
3003शेपूशेकडा300Rs. 300/-Rs. 600/-
3004कांदापातशेकडा8550Rs. 400/-Rs. 700/-
3005पालकशेकडा17200Rs. 300/-Rs. 500/-
3006मुळाशेकडा2623Rs. 600/-Rs. 1200/-
3007चवळी पालाशेकडा2000Rs. 300/-Rs. 500/-
3008करडईशेकडा752Rs. 400/-Rs. 500/-
3009राजगिराशेकडा1400Rs. 400/-Rs. 500/-
3010ह. गड़ीशेकडा2000Rs. 400/-Rs. 500/-
3011पुदीनाशेकडा13900Rs. 200/-Rs. 300/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा450Rs. 300/-Rs. 400/-
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा1200Rs. 400/-Rs. 600/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो15820Rs. 20/-Rs. 50/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो16400Rs. 10/-Rs. 27/-
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो1156Rs. 25/-Rs. 100/-
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो3000Rs. 20/-Rs. 100/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो62010Rs. 5/-Rs. 50/-
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो24000Rs. 10/-Rs. 50/-
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो19000Rs. 10/-Rs. 15/-
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो   
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो    
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो21000Rs. 5/-Rs. 12/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो31200Rs. 5/-Rs. 25/-
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो65000Rs. 20/-Rs. 100/-
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो33800Rs. 10/-Rs. 40/-
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल194Rs. 10000/-Rs. 11500/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल520Rs. 5800/-Rs. 6600/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल1149Rs. 3500/-Rs. 4500/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल1106Rs. 2800/-Rs. 3000/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल15Rs. 5800/-Rs. 6800/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल963Rs. 3500/-Rs. 5500/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल12Rs. 4500/-Rs. 5600/-
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल235Rs. 2450/-Rs. 2650/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल122Rs. 2600/-Rs. 3200/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल254Rs. 2500/-Rs. 2700/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल237Rs. 3400/-Rs. 4700/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल1910Rs. 2500/-Rs. 3100/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल238Rs. 2600/-Rs. 3000/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल194Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल94Rs. 3500/-Rs. 4300/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल545Rs. 3600/-Rs. 4400/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल129Rs. 3400/-Rs. 3800/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल52Rs. 3500/-Rs. 3700/-
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल75Rs. 2500/-Rs. 2800/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल488Rs. 2400/-Rs. 2500/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल19Rs. 2350/-Rs. 2400/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल78Rs. 7300/-Rs. 8800/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल18Rs. 5300/-Rs. 5600/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 48Rs. 4450/-Rs. 5200/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 108Rs. 7000/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल    
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 69Rs. 4600/-Rs. 5700/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल22Rs. 5200/-Rs. 5400/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 1Rs. 5300/-Rs. 5500/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 84Rs. 1675/-Rs. 1725/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 3Rs. 9000/-Rs. 9500/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 3Rs. 9000/-Rs. 12000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 236Rs. 7400/-Rs. 8200/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 10000/-Rs. 12000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 26Rs. 6200/-Rs. 6600/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल9Rs. 4800/-Rs. 5300/-
5058चवऴीक्विंटल5Rs. 6200/-Rs. 6800/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल1Rs. 3000/-Rs. 3300/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल343Rs. 2701/-Rs. 2801/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल54Rs. 2601/-Rs. 2675/-
5065गुऴ - लालक्विंटल   
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल413Rs. 2311/-Rs. 3100/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल16Rs. 12000/-Rs. 16000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल22Rs. 9000/-Rs. 10000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो   
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो765Rs. 4800/-Rs. 5200/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो275Rs. 1200/-Rs. 1350/-
6017हळद पावडर५० किलो   
6018राजगिरा५० किलो350Rs. 3550/-Rs. 4000/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो700Rs. 150/-Rs. 250/-
7003जुई१ किलो5Rs. 700/-Rs. 900/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो7129Rs. 20/-Rs. 30/-
7006झेंडू१ किलो25468Rs. 10/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो1881Rs. 10/-Rs. 30/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो1420Rs. 30/-Rs. 50/-
7010चांदणी१ किलो222Rs. 40/-Rs. 60/-
7011शेवंतीपांढरी१ किलो1585Rs. 30/-Rs. 50/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो4362Rs. 20/-Rs. 40/-
7013अस्टरशेकडा2024Rs. 8/-Rs. 12/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल2695Rs. 8/-Rs. 12/-
7016गुलाबगड़ी7286Rs. 10/-Rs. 30/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी1260Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी994Rs. 8/-Rs. 12/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी739Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी667Rs. 50/-Rs. 70/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी34Rs. 8/-Rs. 12/-
7027टॅटसगड़ी273Rs. 10/-Rs. 20/-
7028जिप्सीगड़ी163Rs. 20/-Rs. 40/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी9371Rs. 10/-Rs. 30/-
7032कर्नेशनगड़ी1579Rs. 70/-Rs. 90/-
7033डच गुलाबगड़ी4653Rs. 50/-Rs. 70/-
7034अबोली१ किलो4Rs. 300/-Rs. 400/-
7035चाफानगास26160Rs. 1/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी378Rs. 180/-Rs. 220/-
7040ऍथोरिमगड़ी   
7041ग्रासगड़ी3145Rs. 10/-Rs. 20/-
7042पत्तागड़ी891Rs. 20/-Rs. 40/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल