कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Wednesday, 29 Dec, 2021)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल16088Rs. 500/-Rs. 3500/-
1002बटाटाक्विंटल7828Rs. 800/-Rs. 1800/-
1003लसूणक्विंटल982Rs. 1000/-Rs. 5500/-
1004आलेक्विंटल623Rs. 600/-Rs. 1500/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल162Rs. 3000/-Rs. 8000/-
2002गवारक्विंटल61Rs. 6000/-Rs. 10000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1441Rs. 1200/-Rs. 3000/-
2004मटारक्विंटल1531Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2005घेवडाक्विंटल245Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2006दोडकाक्विंटल77Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल327Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल216Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल506Rs. 800/-Rs. 1600/-
2011कारलीक्विंटल96Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2012डांगरक्विंटल28Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2013गाजरक्विंटल1803Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2014पापडीक्विंटल8Rs. 3000/-Rs. 4500/-
2015पडवळक्विंटल7Rs. 2000/-Rs. 2500/-
2016फ्लॉवरक्विंटल538Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2017कोबीक्विंटल721Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2018वांगीक्विंटल197Rs. 4000/-Rs. 8000/-
2019ढोबळीक्विंटल190Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2020सुरणक्विंटल13Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2021तोंडलीक्विंटल22Rs. 3500/-Rs. 6000/-
2022बीटक्विंटल26Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2023कोहळाक्विंटल89Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2024पावटाक्विंटल25Rs. 5000/-Rs. 8000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल36Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2027शेवगाक्विंटल41Rs. 6000/-Rs. 15000/-
2028कैरीक्विंटल5Rs. 4000/-Rs. 7000/-
2029ढेमसाक्विंटल   
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल3Rs. 4000/-Rs. 6000/-
2032चवळीक्विंटल10Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2033रताळीक्विंटल39Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल11Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2036घोसाळीक्विंटल38Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल   
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा105860Rs. 200/-Rs. 700/-
3002मेथीशेकडा20550Rs. 1000/-Rs. 1800/-
3003शेपूशेकडा9100Rs. 700/-Rs. 1200/-
3004कांदापातशेकडा6760Rs. 800/-Rs. 1500/-
3005पालकशेकडा22300Rs. 800/-Rs. 1200/-
3006मुळाशेकडा3320Rs. 800/-Rs. 2000/-
3007चवळी पालाशेकडा600Rs. 800/-Rs. 1200/-
3008करडईशेकडा700Rs. 500/-Rs. 800/-
3009राजगिराशेकडा800Rs. 600/-Rs. 1000/-
3010ह. गड़ीशेकडा3700Rs. 500/-Rs. 1200/-
3011पुदीनाशेकडा8500Rs. 200/-Rs. 400/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा350Rs. 500/-Rs. 700/-
3016चुकाशेकडा1850Rs. 400/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो21888Rs. 10/-Rs. 35/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो16000Rs. 6/-Rs. 23/-
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो5580Rs. 20/-Rs. 70/-
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो7902Rs. 15/-Rs. 100/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो10015Rs. 5/-Rs. 35/-
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो35985Rs. 10/-Rs. 30/-
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो   
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो22086Rs. 12/-Rs. 22/-
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो 360Rs. 20/-Rs. 35/-
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो25795Rs. 8/-Rs. 15/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो   
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो   
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो   
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल35Rs. 7000/-Rs. 9800/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल385Rs. 5000/-Rs. 6000/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल378Rs. 3400/-Rs. 4500/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल434Rs. 2650/-Rs. 3200/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल20Rs. 6800/-Rs. 7800/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल476Rs. 3300/-Rs. 6200/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल281Rs. 2600/-Rs. 2800/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल409Rs. 2700/-Rs. 3400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल258Rs. 2600/-Rs. 2800/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल95Rs. 3400/-Rs. 4800/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल1541Rs. 2500/-Rs. 3100/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल380Rs. 2800/-Rs. 3300/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल372Rs. 2700/-Rs. 3200/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल235Rs. 3600/-Rs. 4800/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल411Rs. 4000/-Rs. 4500/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल216Rs. 3600/-Rs. 4000/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल191Rs. 2700/-Rs. 2900/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल172Rs. 2800/-Rs. 3000/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल313Rs. 2500/-Rs. 3000/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल142Rs. 2600/-Rs. 3200/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल247Rs. 2800/-Rs. 3300/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल30Rs. 11500/-Rs. 12500/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल27Rs. 7800/-Rs. 8300/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 32Rs. 7900/-Rs. 8500/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 4Rs. 8500/-Rs. 9300/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 33Rs. 5600/-Rs. 5900/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल28Rs. 5500/-Rs. 5800/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 3Rs. 1950/-Rs. 2050/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 3Rs. 6000/-Rs. 7000/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 1Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 309Rs. 10200/-Rs. 11000/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 175Rs. 9000/-Rs. 10000/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 284Rs. 11000/-Rs. 12000/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 13000/-Rs. 15000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 32Rs. 7300/-Rs. 8800/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल5Rs. 4400/-Rs. 4700/-
5058चवऴीक्विंटल4Rs. 7000/-Rs. 8000/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल3Rs. 3350/-Rs. 3550/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल231Rs. 3175/-Rs. 3211/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल114Rs. 3025/-Rs. 3151/-
5065गुऴ - लालक्विंटल102Rs. 2951/-Rs. 3015/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल181Rs. 3201/-Rs. 3821/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल4Rs. 26000/-Rs. 27500/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल6Rs. 16000/-Rs. 17500/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो690Rs. 600/-Rs. 1100/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1530Rs. 4500/-Rs. 5000/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो820Rs. 4500/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो940Rs. 3500/-Rs. 4200/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो927Rs. 150/-Rs. 250/-
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो7299Rs. 80/-Rs. 100/-
7006झेंडू१ किलो23295Rs. 60/-Rs. 100/-
7007तुळजापूरी१ किलो3431Rs. 60/-Rs. 80/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो1540Rs. 80/-Rs. 120/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो7796Rs. 80/-Rs. 130/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो1462Rs. 80/-Rs. 130/-
7013अस्टरशेकडा3758Rs. 10/-Rs. 30/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल888Rs. 10/-Rs. 20/-
7016गुलाबगड़ी6517Rs. 30/-Rs. 50/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी1375Rs. 10/-Rs. 30/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी180Rs. 10/-Rs. 30/-
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी970Rs. 10/-Rs. 30/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी680Rs. 20/-Rs. 40/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी3245Rs. 40/-Rs. 60/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी15Rs. 10/-Rs. 20/-
7027टॅटसगड़ी570Rs. 30/-Rs. 50/-
7028जिप्सीगड़ी777Rs. 200/-Rs. 300/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी4723Rs. 40/-Rs. 60/-
7032कर्नेशनगड़ी1176Rs. 100/-Rs. 200/-
7033डच गुलाबगड़ी4816Rs. 100/-Rs. 200/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास28490Rs. 0.5/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी230Rs. 300/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी15Rs. 100/-Rs. 150/-
7041ग्रासगड़ी15960Rs. 2/-Rs. 4/-
7042पत्तागड़ी5310Rs. 5/-Rs. 7/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल