कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Wednesday, 05 Jan, 2022)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल12589Rs. 700/-Rs. 3200/-
1002बटाटाक्विंटल2324Rs. 800/-Rs. 1500/-
1003लसूणक्विंटल230Rs. 500/-Rs. 5000/-
1004आलेक्विंटल471Rs. 500/-Rs. 2050/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल137Rs. 3000/-Rs. 8000/-
2002गवारक्विंटल60Rs. 5000/-Rs. 10000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1867Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2004मटारक्विंटल1091Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2005घेवडाक्विंटल158Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2006दोडकाक्विंटल100Rs. 2500/-Rs. 4500/-
2007हि.मिरचीक्विंटल365Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल170Rs. 800/-Rs. 2000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल619Rs. 800/-Rs. 1500/-
2011कारलीक्विंटल80Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2012डांगरक्विंटल25Rs. 600/-Rs. 2000/-
2013गाजरक्विंटल1292Rs. 800/-Rs. 2500/-
2014पापडीक्विंटल12Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2015पडवळक्विंटल6Rs. 2000/-Rs. 2500/-
2016फ्लॉवरक्विंटल566Rs. 1200/-Rs. 2500/-
2017कोबीक्विंटल401Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2018वांगीक्विंटल171Rs. 3000/-Rs. 8000/-
2019ढोबळीक्विंटल327Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2020सुरणक्विंटल14Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2021तोंडलीक्विंटल24Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2022बीटक्विंटल75Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2023कोहळाक्विंटल7Rs. 1200/-Rs. 1500/-
2024पावटाक्विंटल17Rs. 4000/-Rs. 6000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल78Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2027शेवगाक्विंटल16Rs. 6000/-Rs. 10000/-
2028कैरीक्विंटल   
2029ढेमसाक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल19Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2033रताळीक्विंटल3Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल7Rs. 4000/-Rs. 6000/-
2036घोसाळीक्विंटल14Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल5Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा80595Rs. 300/-Rs. 800/-
3002मेथीशेकडा18210Rs. 1000/-Rs. 1500/-
3003शेपूशेकडा6650Rs. 700/-Rs. 1000/-
3004कांदापातशेकडा6004Rs. 600/-Rs. 1200/-
3005पालकशेकडा16200Rs. 500/-Rs. 1500/-
3006मुळाशेकडा2850Rs. 800/-Rs. 1500/-
3007चवळी पालाशेकडा500Rs. 400/-Rs. 1000/-
3008करडईशेकडा700Rs. 500/-Rs. 700/-
3009राजगिराशेकडा1900Rs. 500/-Rs. 1000/-
3010ह. गड़ीशेकडा25200Rs. 400/-Rs. 1000/-
3011पुदीनाशेकडा9900Rs. 200/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा1000Rs. 400/-Rs. 600/-
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा2250Rs. 400/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो8613Rs. 10/-Rs. 35/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो9000Rs. 6/-Rs. 25/-
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो3660Rs. 20/-Rs. 60/-
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो594Rs. 20/-Rs. 90/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो13080Rs. 5/-Rs. 35/-
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो18045Rs. 10/-Rs. 30/-
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो   
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो9236Rs. 10/-Rs. 22/-
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो 2030Rs. 20/-Rs. 35/-
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो29389Rs. 7/-Rs. 16/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो   
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो   
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो   
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल33Rs. 6800/-Rs. 10000/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल395Rs. 4800/-Rs. 5600/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल376Rs. 3800/-Rs. 4700/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल437Rs. 2800/-Rs. 3200/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल19Rs. 6600/-Rs. 7700/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल480Rs. 3500/-Rs. 6000/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल285Rs. 2500/-Rs. 2600/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल417Rs. 2600/-Rs. 3400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल261Rs. 2550/-Rs. 2950/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल91Rs. 3800/-Rs. 5000/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल1542Rs. 2500/-Rs. 3200/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल380Rs. 2700/-Rs. 3200/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल372Rs. 2900/-Rs. 3300/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल233Rs. 4000/-Rs. 4800/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल415Rs. 4200/-Rs. 4600/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल217Rs. 3600/-Rs. 4200/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल201Rs. 2800/-Rs. 3400/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल171Rs. 2750/-Rs. 3000/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल318Rs. 2600/-Rs. 2900/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल147Rs. 2800/-Rs. 3200/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल255Rs. 2900/-Rs. 3200/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल35Rs. 11200/-Rs. 12300/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल29Rs. 7800/-Rs. 8400/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 29Rs. 7800/-Rs. 8400/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 4Rs. 9000/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 33Rs. 5800/-Rs. 6000/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल   
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 2Rs. 8200/-Rs. 8900/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 4Rs. 1900/-Rs. 2200/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल    
5046चिंच - नवीक्विंटल    
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 311Rs. 9900/-Rs. 10900/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 174Rs. 9000/-Rs. 10000/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 290Rs. 11200/-Rs. 11600/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 14000/-Rs. 15500/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 30Rs. 7900/-Rs. 8900/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल4Rs. 4600/-Rs. 5000/-
5058चवऴीक्विंटल2Rs. 7500/-Rs. 8500/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल3Rs. 3350/-Rs. 3550/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल235Rs. 3301/-Rs. 3411/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल114Rs. 3201/-Rs. 3275/-
5065गुऴ - लालक्विंटल107Rs. 2975/-Rs. 3075/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल185Rs. 3275/-Rs. 3791/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल5Rs. 26000/-Rs. 29000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल4Rs. 15500/-Rs. 16000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो920Rs. 600/-Rs. 1200/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1510Rs. 4500/-Rs. 5000/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो850Rs. 4400/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो930Rs. 3500/-Rs. 4300/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो976Rs. 100/-Rs. 200/-
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो7685Rs. 10/-Rs. 40/-
7006झेंडू१ किलो33455Rs. 10/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो4905Rs. 10/-Rs. 20/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो2753Rs. 30/-Rs. 60/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो6062Rs. 40/-Rs. 60/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो1046Rs. 40/-Rs. 60/-
7013अस्टरशेकडा5181Rs. 5/-Rs. 15/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल566Rs. 5/-Rs. 10/-
7016गुलाबगड़ी5625Rs. 10/-Rs. 20/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी1945Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी530Rs. 10/-Rs. 25/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी370Rs. 30/-Rs. 50/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी1915Rs. 30/-Rs. 50/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी20Rs. 10/-Rs. 20/-
7027टॅटसगड़ी690Rs. 20/-Rs. 30/-
7028जिप्सीगड़ी358Rs. 80/-Rs. 120/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी6142Rs. 20/-Rs. 30/-
7032कर्नेशनगड़ी1285Rs. 60/-Rs. 100/-
7033डच गुलाबगड़ी4103Rs. 80/-Rs. 120/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास39125Rs. 0.5/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी57Rs. 200/-Rs. 300/-
7040ऍथोरिमगड़ी30Rs. 80/-Rs. 120/-
7041ग्रासगड़ी8610Rs. 2/-Rs. 4/-
7042पत्तागड़ी5380Rs. 5/-Rs. 7/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल