कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 19 Jul, 2022)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल7106Rs. 500/-Rs. 1600/-
1002बटाटाक्विंटल5001Rs. 1700/-Rs. 2100/-
1003लसूणक्विंटल667Rs. 1000/-Rs. 5000/-
1004आलेक्विंटल601Rs. 1000/-Rs. 4400/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल334Rs. 2000/-Rs. 6000/-
2002गवारक्विंटल169Rs. 3000/-Rs. 7000/-
2003टोमॅटोक्विंटल2409Rs. 800/-Rs. 1500/-
2004मटारक्विंटल326Rs. 4000/-Rs. 10000/-
2005घेवडाक्विंटल151Rs. 4000/-Rs. 8000/-
2006दोडकाक्विंटल125Rs. 2500/-Rs. 5000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल746Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल133Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल460Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2011कारलीक्विंटल113Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2012डांगरक्विंटल151Rs. 500/-Rs. 1000/-
2013गाजरक्विंटल288Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2014पापडीक्विंटल19Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2015पडवळक्विंटल27Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2016फ्लॉवरक्विंटल780Rs. 700/-Rs. 2000/-
2017कोबीक्विंटल720Rs. 800/-Rs. 1600/-
2018वांगीक्विंटल403Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2019ढोबळीक्विंटल433Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2020सुरणक्विंटल20Rs. 1200/-Rs. 3000/-
2021तोंडलीक्विंटल59Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2022बीटक्विंटल187Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2023कोहळाक्विंटल26Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2024पावटाक्विंटल69Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल43Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2027शेवगाक्विंटल161Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2028कैरीक्विंटल6Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2029ढेमसाक्विंटल3Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल15Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2033रताळीक्विंटल   
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल34Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2036घोसाळीक्विंटल23Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल36Rs. 1200/-Rs. 3000/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा115765Rs. 800/-Rs. 1600/-
3002मेथीशेकडा41890Rs. 800/-Rs. 1200/-
3003शेपूशेकडा6500Rs. 600/-Rs. 1000/-
3004कांदापातशेकडा6630Rs. 1000/-Rs. 1500/-
3005पालकशेकडा13850Rs. 500/-Rs. 1500/-
3006मुळाशेकडा1350Rs. 1000/-Rs. 1500/-
3007चवळी पालाशेकडा1900Rs. 500/-Rs. 800/-
3008करडईशेकडा   
3009राजगिराशेकडा1050Rs. 400/-Rs. 800/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा9000Rs. 300/-Rs. 1000/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा1450Rs. 500/-Rs. 1000/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो13218Rs. 15/-Rs. 55/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो   
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो   
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो4089Rs. 25/-Rs. 100/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो   
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो   
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो   
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो21366Rs. 4/-Rs. 6/-
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो    
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो41718Rs. 8/-Rs. 20/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो   
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो   
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो   
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल32Rs. 7000/-Rs. 11200/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल534Rs. 5500/-Rs. 6600/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल495Rs. 4500/-Rs. 5000/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल446Rs. 2800/-Rs. 3200/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल30Rs. 6500/-Rs. 7800/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल598Rs. 3800/-Rs. 6500/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल406Rs. 2500/-Rs. 2700/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल433Rs. 2800/-Rs. 3400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल352Rs. 2650/-Rs. 2850/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल95Rs. 3600/-Rs. 4500/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2007Rs. 2600/-Rs. 3200/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल464Rs. 2800/-Rs. 3300/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल462Rs. 3000/-Rs. 3600/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल335Rs. 4800/-Rs. 5100/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल637Rs. 4000/-Rs. 4600/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल337Rs. 3400/-Rs. 4000/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल316Rs. 3050/-Rs. 3350/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल311Rs. 3000/-Rs. 3200/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल424Rs. 2600/-Rs. 2800/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल219Rs. 2650/-Rs. 3000/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल353Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल34Rs. 5100/-Rs. 6000/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल31Rs. 6200/-Rs. 6700/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 36Rs. 7900/-Rs. 8200/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 13500/-Rs. 18000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 12500/-Rs. 13500/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 34Rs. 5400/-Rs. 5600/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल30Rs. 5300/-Rs. 5400/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 5Rs. 8200/-Rs. 9200/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 3Rs. 2600/-Rs. 2800/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 1Rs. 5000/-Rs. 5500/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 1Rs. 7500/-Rs. 8000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 437Rs. 10400/-Rs. 10800/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 280Rs. 10500/-Rs. 11500/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 385Rs. 10300/-Rs. 11400/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 16000/-Rs. 18000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 35Rs. 7900/-Rs. 8200/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल4Rs. 6000/-Rs. 6400/-
5058चवऴीक्विंटल5Rs. 6500/-Rs. 8000/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल2Rs. 3600/-Rs. 3800/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल270Rs. 3051/-Rs. 3101/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल214Rs. 2975/-Rs. 3025/-
5065गुऴ - लालक्विंटल172Rs. 2925/-Rs. 2951/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल278Rs. 3311/-Rs. 3821/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल4Rs. 34000/-Rs. 36000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल3Rs. 23500/-Rs. 24500/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1380Rs. 500/-Rs. 1300/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1435Rs. 4500/-Rs. 5400/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1265Rs. 4500/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो1550Rs. 3500/-Rs. 4500/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो180Rs. 100/-Rs. 200/-
7002काकडा१ किलो316Rs. 100/-Rs. 200/-
7003जुई१ किलो179Rs. 100/-Rs. 300/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो10027Rs. 30/-Rs. 70/-
7006झेंडू१ किलो35313Rs. 10/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो353Rs. 40/-Rs. 60/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो363Rs. 80/-Rs. 120/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो2885Rs. 40/-Rs. 60/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो312Rs. 50/-Rs. 70/-
7013अस्टरशेकडा175Rs. 20/-Rs. 40/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल2043Rs. 5/-Rs. 15/-
7016गुलाबगड़ी13065Rs. 5/-Rs. 20/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी129Rs. 60/-Rs. 100/-
7018गुलछडी काडीगड़ी1875Rs. 5/-Rs. 15/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी697Rs. 10/-Rs. 20/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी320Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी1411Rs. 10/-Rs. 40/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी793Rs. 60/-Rs. 100/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी4360Rs. 10/-Rs. 20/-
7032कर्नेशनगड़ी434Rs. 40/-Rs. 70/-
7033डच गुलाबगड़ी4436Rs. 40/-Rs. 70/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास63358Rs. 0.5/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी11Rs. 800/-Rs. 1000/-
7039ऑकिडगड़ी100Rs. 300/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी6Rs. 100/-Rs. 160/-
7041ग्रासगड़ी6580Rs. 1/-Rs. 3/-
7042पत्तागड़ी3600Rs. 5/-Rs. 7/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल