कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Wednesday, 20 Jul, 2022)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल5671Rs. 500/-Rs. 1500/-
1002बटाटाक्विंटल3896Rs. 1700/-Rs. 2100/-
1003लसूणक्विंटल664Rs. 1000/-Rs. 5000/-
1004आलेक्विंटल192Rs. 1000/-Rs. 4250/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल211Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2002गवारक्विंटल94Rs. 4000/-Rs. 8000/-
2003टोमॅटोक्विंटल2128Rs. 700/-Rs. 1400/-
2004मटारक्विंटल81Rs. 4000/-Rs. 7000/-
2005घेवडाक्विंटल84Rs. 5000/-Rs. 8000/-
2006दोडकाक्विंटल79Rs. 2500/-Rs. 5000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल617Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल88Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल326Rs. 800/-Rs. 2000/-
2011कारलीक्विंटल126Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2012डांगरक्विंटल255Rs. 600/-Rs. 1500/-
2013गाजरक्विंटल386Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2014पापडीक्विंटल   
2015पडवळक्विंटल11Rs. 2000/-Rs. 2500/-
2016फ्लॉवरक्विंटल763Rs. 700/-Rs. 1600/-
2017कोबीक्विंटल342Rs. 1000/-Rs. 1600/-
2018वांगीक्विंटल207Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2019ढोबळीक्विंटल370Rs. 1000/-Rs. 3500/-
2020सुरणक्विंटल24Rs. 1200/-Rs. 4000/-
2021तोंडलीक्विंटल25Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2022बीटक्विंटल292Rs. 1000/-Rs. 1600/-
2023कोहळाक्विंटल71Rs. 1200/-Rs. 2000/-
2024पावटाक्विंटल3684Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल21Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2027शेवगाक्विंटल438Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2028कैरीक्विंटल2Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2029ढेमसाक्विंटल4Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल15Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2033रताळीक्विंटल   
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल30Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2036घोसाळीक्विंटल8Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2037कडीपत्ताक्विंटल   
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल23Rs. 1200/-Rs. 1600/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा122290Rs. 700/-Rs. 1200/-
3002मेथीशेकडा50765Rs. 700/-Rs. 1200/-
3003शेपूशेकडा10625Rs. 500/-Rs. 1000/-
3004कांदापातशेकडा5460Rs. 800/-Rs. 1500/-
3005पालकशेकडा11800Rs. 500/-Rs. 1500/-
3006मुळाशेकडा1620Rs. 800/-Rs. 2000/-
3007चवळी पालाशेकडा1500Rs. 500/-Rs. 800/-
3008करडईशेकडा   
3009राजगिराशेकडा2400Rs. 400/-Rs. 600/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा10700Rs. 300/-Rs. 1000/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा3020Rs. 500/-Rs. 1000/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूगोणी   
4002पेरुकिलो14532Rs. 15/-Rs. 45/-
4004टरबूज गोणी   
4005फणसनग   
4007पीअर ट्रे   
4008पीअरपेटी   
4009पीअरडबा   
4010पीअरबॉक्स   
4012पेरुक़ॅरेट   
4014पेरुङझन   
4019पिच ट्रे   
4020पिच पेटी   
4021पिच डबा   
4022पिच बॉक्स   
4023प्लमट्रे   
4024प्लमपेटी   
4025प्लमडबा   
4026प्लमबॉक्स   
4027रामफळनामा   
4028रामफळक़ॅरेट   
4029रामफळक़िलो   
4030रामफळडबा   
4031पेरुशेकडा   
4032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
4033सफरचंद -फ्युजीडबा   
4034संञा3 ङझन   
4035संञा४ ङझन   
4036संञापेटी   
4038अननसक़िलो29000Rs. 6/-Rs. 23/-
4039संञागोणी   
4040अननसक़ॅरेट   
4041सिताफळनामा   
4042अननसङझन   
4043सिताफळक़ॅरेट   
4044अंजीरक़िलो630Rs. 20/-Rs. 70/-
4045सिताफळबॉक्स   
4046सिताफळकिलो3456Rs. 25/-Rs. 100/-
4047अंजीरनामा   
4048अंजीरबॉक्स   
4049स्ट्रॉबेरीट्रे   
4050स्ट्रॉबेरीपेटी   
4051बोर किलो   
4052बोर गोणी   
4053चेरीबॉक्स   
4054चिक्कूपाटी   
4055चिक्कूगोणी   
4056चिक्कूकिलो   
4057स्ट्रॉबेरीडबा   
4058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
4059डाळींब-नं.१3 ङझन   
4060टरबूज नामा   
4061डाळींब-नं.१४ ङझन   
4062टरबूज क़ॅरेट   
4063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
4064टरबूज बॉक्स   
4065टरबूज किलो   
4066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
4067नासपतीट्रे   
4068नासपतीपेटी   
4069जांभूऴकिलो   
4070जांभूऴगोणी   
4072नासपतीङबा   
4074कलिगङनामा   
4075लीचीट्रे   
4076विलायचीङबा   
4077कलिगङकिलो38538Rs. 4/-Rs. 8/-
4078लीचीङबा   
4079करवंदकिलो   
4080लीचीबॉक्स   
4081आवळापेटी   
4082करवंदगोणी   
4083आवळागोणी   
4084आवळा बॉक्स   
4085कवटशेकडा   
4086केळीशेकडा   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबी३ ङझन   
4089मोसंबी४ ङझन   
4090मोसंबी गोणी   
4091आवऴा किलो    
4093कोकमबॉक्स   
4094कोकमकिलो   
4095जदाऴूबॉक्स   
4096जदाऴूकिलो   
4097मॉसंबीपेटी   
4100नासपातीबॉक्स   
4102पपईनामा   
4103पपईकॅरेट   
4104पपईकिलो17192Rs. 10/-Rs. 25/-
4105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
4106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
4107डाळींब- गणेश किलो   
4108डाळींब- गणेश बीट   
4109डाळींब-भगवा४ ङझन    
4110डाळींब-भगवा३ ङझन   
4111डाळींब-भगवाबीट   
4112डाळींब-भगवापेटी   
4113डाळींब-नं.१बीट   
4114डाळींब-नं.१ किलो   
4115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
4116डाळींब-नं.२४ ङझन   
4117डाळींब-नं.२बीट   
4118डाळींब-नं.२ किलो   
4119आरक्ता३ ङझन   
4120आरक्ता४ ङझन    
4121आरक्ताबीट   
4122आरक्ता किलो   
4123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
4124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
4125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
4126सफरचंद-सिमलापेटी   
4128सफरचंद-सिमलाङबा   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
4132आंबा-हापूसपेटी   
4133आंबा-हापूसपाटी   
4134आंबा-हापूसबॉक्स   
4135आंबा-हापूसकिलो   
4136आंबा-बेगलोरपेटी   
4137आंबा-बेगलोरपाटी   
4138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
4139आंबा-बेगलोरकिलो   
4140आंबा-तोतापूरीपेटी   
4141आंबा-तोतापूरीपाटी   
4142द्राक्ष - तासगांवहारा   
4143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
4144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
4145आंबा-तोतापूरीकिलो   
4146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
4147आंबा-रायवळपेटी   
4148आंबा-रायवळपाटी   
4149आंबा-रायवळकिलो   
4150आंबा-रायवळबॉक्स   
4151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
4152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
4153आंबा-लालबागपेटी   
4154आंबा-लालबागपाटी   
4155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
4156आंबा-लालबागबॉक्स   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
4158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
4159द्राक्ष - शरदहारा   
4160आंबा-लालबागकिलो   
4161आंबा-बदामपेटी   
4162आंबा-बदामपाटी   
4163द्राक्ष - शरदजोटा   
4164आंबा-बदामकिलो   
4165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
4166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
4167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
4168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
4169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
4170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
4171आंबा - पायरीपाटी   
4172आंबा - नीलमपाटी   
4173आंबा - मलगॉबापाटी   
4174आंबा - केशरपाटी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल30Rs. 7000/-Rs. 11000/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल537Rs. 5700/-Rs. 6700/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल496Rs. 4700/-Rs. 5200/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल444Rs. 3000/-Rs. 3400/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल32Rs. 6600/-Rs. 7600/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल600Rs. 3600/-Rs. 6700/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल405Rs. 2400/-Rs. 2600/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल431Rs. 2600/-Rs. 3400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल355Rs. 2600/-Rs. 2700/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल98Rs. 3400/-Rs. 4700/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2010Rs. 2600/-Rs. 3000/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल463Rs. 3000/-Rs. 3500/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल459Rs. 3200/-Rs. 3800/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल338Rs. 4900/-Rs. 5300/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल640Rs. 4000/-Rs. 4700/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल339Rs. 3500/-Rs. 4000/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल314Rs. 3000/-Rs. 3400/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल312Rs. 3000/-Rs. 3200/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल427Rs. 2600/-Rs. 2800/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल217Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल355Rs. 2800/-Rs. 3200/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल35Rs. 5300/-Rs. 6000/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल33Rs. 6000/-Rs. 6500/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 34Rs. 8000/-Rs. 8400/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 1Rs. 13000/-Rs. 18000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 12500/-Rs. 13500/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 32Rs. 5350/-Rs. 5550/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल30Rs. 5300/-Rs. 5400/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 4Rs. 8400/-Rs. 9400/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 2600/-Rs. 2700/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल    
5046चिंच - नवीक्विंटल    
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 439Rs. 10500/-Rs. 11000/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 281Rs. 10500/-Rs. 11600/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 387Rs. 10600/-Rs. 11500/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 15000/-Rs. 17000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 33Rs. 7800/-Rs. 8000/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल3Rs. 6200/-Rs. 6600/-
5058चवऴीक्विंटल5Rs. 6400/-Rs. 7800/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल3Rs. 3600/-Rs. 3700/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल273Rs. 3101/-Rs. 3151/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल213Rs. 3001/-Rs. 3075/-
5065गुऴ - लालक्विंटल171Rs. 2915/-Rs. 2975/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल275Rs. 3315/-Rs. 3825/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल3Rs. 35000/-Rs. 36000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल5Rs. 22500/-Rs. 23500/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1340Rs. 500/-Rs. 1300/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1465Rs. 4500/-Rs. 5400/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1210Rs. 4500/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो1560Rs. 3500/-Rs. 4500/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो327Rs. 100/-Rs. 200/-
7002काकडा१ किलो303Rs. 100/-Rs. 200/-
7003जुई१ किलो145Rs. 100/-Rs. 300/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो8249Rs. 30/-Rs. 50/-
7006झेंडू१ किलो26430Rs. 10/-Rs. 40/-
7007तुळजापूरी१ किलो935Rs. 20/-Rs. 40/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो575Rs. 50/-Rs. 70/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो5883Rs. 40/-Rs. 60/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो316Rs. 50/-Rs. 70/-
7013अस्टरशेकडा510Rs. 20/-Rs. 40/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल1974Rs. 5/-Rs. 15/-
7016गुलाबगड़ी14727Rs. 6/-Rs. 10/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी66Rs. 50/-Rs. 70/-
7018गुलछडी काडीगड़ी2170Rs. 5/-Rs. 15/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी598Rs. 10/-Rs. 20/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी50Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी858Rs. 10/-Rs. 30/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी225Rs. 60/-Rs. 100/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी5857Rs. 10/-Rs. 20/-
7032कर्नेशनगड़ी1679Rs. 40/-Rs. 60/-
7033डच गुलाबगड़ी5059Rs. 30/-Rs. 70/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास63555Rs. 0.5/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी10Rs. 800/-Rs. 1000/-
7039ऑकिडगड़ी118Rs. 300/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी140Rs. 100/-Rs. 150/-
7041ग्रासगड़ी7080Rs. 1/-Rs. 3/-
7042पत्तागड़ी3800Rs. 5/-Rs. 7/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल