कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Monday, 05 Dec, 2022)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल10004Rs. 500/-Rs. 1500/-
1002बटाटाक्विंटल5125Rs. 1500/-Rs. 2200/-
1003लसूणक्विंटल981Rs. 1000/-Rs. 5500/-
1004आलेक्विंटल341Rs. 1000/-Rs. 4400/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल226Rs. 1000/-Rs. 3500/-
2002गवारक्विंटल164Rs. 3000/-Rs. 4000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1501Rs. 300/-Rs. 800/-
2004मटारक्विंटल875Rs. 3000/-Rs. 4500/-
2005घेवडाक्विंटल190Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2006दोडकाक्विंटल53Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल553Rs. 1800/-Rs. 2500/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल75Rs. 700/-Rs. 1400/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल267Rs. 700/-Rs. 1800/-
2011कारलीक्विंटल117Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2012डांगरक्विंटल82Rs. 800/-Rs. 1200/-
2013गाजरक्विंटल1112Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2014पापडीक्विंटल24Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2015पडवळक्विंटल   
2016फ्लॉवरक्विंटल898Rs. 300/-Rs. 700/-
2017कोबीक्विंटल582Rs. 400/-Rs. 800/-
2018वांगीक्विंटल406Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2019ढोबळीक्विंटल262Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2020सुरणक्विंटल   
2021तोंडलीक्विंटल13Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2022बीटक्विंटल31Rs. 800/-Rs. 2000/-
2023कोहळाक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2024पावटाक्विंटल52Rs. 2500/-Rs. 5000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल104Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2027शेवगाक्विंटल44Rs. 7000/-Rs. 10000/-
2028कैरीक्विंटल46Rs. 4000/-Rs. 6000/-
2029ढेमसाक्विंटल13Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल12Rs. 1500/-Rs. 5000/-
2032चवळीक्विंटल22Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2033रताळीक्विंटल   
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल15Rs. 1500/-Rs. 2000/-
2036घोसाळीक्विंटल12Rs. 800/-Rs. 2500/-
2037कडीपत्ताक्विंटल26Rs. 1000/-Rs. 3500/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल   
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल8Rs. 5000/-Rs. 8000/-
3024बेझीलक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3025ब्रोकाेली क्विंटल23Rs. 2500/-Rs. 3000/-
3026पाेकचायक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3027लोलोक्विंटल   
3028चायना काेबीक्विंटल   
3029लाल काेबीक्विंटल2Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3030आवाकडुक्विंटल   
3031बेबी काॅर्नक्विंटल3Rs. 4000/-Rs. 5000/-
3032झुकुणीक्विंटल10Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल   
3034सॅलडक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3035सॅलरीक्विंटल5Rs. 2000/-Rs. 10000/-
3036मशरुमक्विंटल3Rs. 7000/-Rs. 10000/-
3037कमल काकडीक्विंटल   
3038लाल मुळाक्विंटल1Rs. 3000/-Rs. 5000/-
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल   
3042चायना लसुणक्विंटल2Rs. 3000/-Rs. 4000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा112677Rs. 400/-Rs. 800/-
3002मेथीशेकडा78705Rs. 300/-Rs. 600/-
3003शेपूशेकडा10650Rs. 500/-Rs. 800/-
3004कांदापातशेकडा12010Rs. 600/-Rs. 1300/-
3005पालकशेकडा14330Rs. 400/-Rs. 1000/-
3006मुळाशेकडा2685Rs. 700/-Rs. 1200/-
3007चवळी पालाशेकडा4150Rs. 400/-Rs. 700/-
3008करडईशेकडा1850Rs. 400/-Rs. 700/-
3009राजगिराशेकडा1120Rs. 300/-Rs. 600/-
3010ह. गड़ीशेकडा1500Rs. 800/-Rs. 1200/-
3011पुदीनाशेकडा13900Rs. 200/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा800Rs. 400/-Rs. 700/-
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा1000Rs. 400/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल7Rs. 2000/-Rs. 3000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल292Rs. 800/-Rs. 2000/-
4002पेरुक्विंटल193Rs. 2000/-Rs. 3500/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल   
4007पीअर क्विंटल23Rs. 7000/-Rs. 10000/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल8Rs. 2000/-Rs. 5000/-
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल   
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल544Rs. 2000/-Rs. 9000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल95Rs. 1600/-Rs. 3000/-
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल365Rs. 2000/-Rs. 8000/-
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल9Rs. 5000/-Rs. 7000/-
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल11Rs. 15000/-Rs. 30000/-
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल173Rs. 1500/-Rs. 4500/-
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल3Rs. 70000/-Rs. 100000/-
4054चिक्कूक्विंटल140Rs. 1000/-Rs. 3000/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल275Rs. 1000/-Rs. 20000/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल1121Rs. 4000/-Rs. 14000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल14Rs. 5000/-Rs. 7000/-
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल   
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल104Rs. 500/-Rs. 2000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल   
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल9Rs. 1000/-Rs. 1400/-
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल184Rs. 2500/-Rs. 8300/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल99Rs. 500/-Rs. 1500/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल   
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल26Rs. 3000/-Rs. 15000/-
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल34Rs. 7200/-Rs. 10700/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल590Rs. 5600/-Rs. 6500/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल448Rs. 4400/-Rs. 4800/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल493Rs. 3100/-Rs. 3800/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल33Rs. 7500/-Rs. 8500/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल617Rs. 4400/-Rs. 6300/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल571Rs. 2400/-Rs. 2500/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल424Rs. 3000/-Rs. 3800/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल341Rs. 2650/-Rs. 2750/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल99Rs. 3800/-Rs. 5400/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2119Rs. 2900/-Rs. 3600/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल466Rs. 3000/-Rs. 3800/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल465Rs. 3300/-Rs. 3600/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल407Rs. 4000/-Rs. 5000/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल546Rs. 5000/-Rs. 5400/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल360Rs. 4000/-Rs. 5200/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल395Rs. 3500/-Rs. 4200/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल356Rs. 3600/-Rs. 4200/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल547Rs. 2700/-Rs. 3000/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल344Rs. 2900/-Rs. 3100/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल375Rs. 3000/-Rs. 3200/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल34Rs. 5000/-Rs. 6200/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल29Rs. 6300/-Rs. 7000/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 35Rs. 7300/-Rs. 7900/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 3Rs. 13000/-Rs. 17000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 2Rs. 11000/-Rs. 12500/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 33Rs. 5500/-Rs. 5800/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल28Rs. 5400/-Rs. 5600/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 3Rs. 8200/-Rs. 9200/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 3Rs. 2400/-Rs. 2500/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 2Rs. 4000/-Rs. 5000/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 1Rs. 7000/-Rs. 8000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 465Rs. 10700/-Rs. 11400/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 280Rs. 10000/-Rs. 11000/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 433Rs. 11500/-Rs. 12700/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 10000/-Rs. 16000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 35Rs. 7800/-Rs. 8500/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल5Rs. 7600/-Rs. 8200/-
5058चवऴीक्विंटल4Rs. 7400/-Rs. 8400/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल4Rs. 3700/-Rs. 3800/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल274Rs. 3225/-Rs. 3375/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल205Rs. 3101/-Rs. 3215/-
5065गुऴ - लालक्विंटल229Rs. 3015/-Rs. 3075/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल298Rs. 3501/-Rs. 3871/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल3Rs. 47000/-Rs. 49000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल2Rs. 28000/-Rs. 29000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1250Rs. 500/-Rs. 1400/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1335Rs. 4200/-Rs. 5600/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1235Rs. 5000/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो1560Rs. 3500/-Rs. 5000/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो1169Rs. 200/-Rs. 400/-
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो8031Rs. 10/-Rs. 30/-
7006झेंडू१ किलो34532Rs. 10/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो3188Rs. 10/-Rs. 20/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो2746Rs. 10/-Rs. 30/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो21883Rs. 10/-Rs. 20/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो4610Rs. 10/-Rs. 30/-
7013अस्टरशेकडा2432Rs. 5/-Rs. 20/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल755Rs. 5/-Rs. 15/-
7016गुलाबगड़ी12180Rs. 10/-Rs. 25/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी615Rs. 50/-Rs. 70/-
7018गुलछडी काडीगड़ी3825Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी360Rs. 10/-Rs. 20/-
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी1500Rs. 10/-Rs. 20/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी950Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी3477Rs. 30/-Rs. 50/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी60Rs. 10/-Rs. 30/-
7027टॅटसगड़ी1400Rs. 30/-Rs. 50/-
7028जिप्सीगड़ी404Rs. 300/-Rs. 400/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी120Rs. 5/-Rs. 10/-
7031जरबेरागड़ी10920Rs. 20/-Rs. 40/-
7032कर्नेशनगड़ी1386Rs. 150/-Rs. 250/-
7033डच गुलाबगड़ी6483Rs. 150/-Rs. 250/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास32290Rs. 1/-Rs. 1/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी57Rs. 600/-Rs. 1000/-
7039ऑकिडगड़ी311Rs. 300/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी62Rs. 100/-Rs. 160/-
7041ग्रासगड़ी9100Rs. 1/-Rs. 4/-
7042पत्तागड़ी9640Rs. 5/-Rs. 7/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा