कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Wednesday, 11 Jan, 2023)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल13731Rs. 600/-Rs. 1800/-
1002बटाटाक्विंटल8496Rs. 1400/-Rs. 2200/-
1003लसूणक्विंटल885Rs. 1500/-Rs. 6500/-
1004आलेक्विंटल402Rs. 1600/-Rs. 4350/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल92Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2002गवारक्विंटल81Rs. 4000/-Rs. 7000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1299Rs. 300/-Rs. 1000/-
2004मटारक्विंटल1414Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2005घेवडाक्विंटल204Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2006दोडकाक्विंटल70Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल816Rs. 2200/-Rs. 3500/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल121Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल464Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2011कारलीक्विंटल109Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2012डांगरक्विंटल194Rs. 500/-Rs. 1200/-
2013गाजरक्विंटल1211Rs. 1200/-Rs. 2500/-
2014पापडीक्विंटल57Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2015पडवळक्विंटल   
2016फ्लॉवरक्विंटल605Rs. 300/-Rs. 1200/-
2017कोबीक्विंटल668Rs. 300/-Rs. 700/-
2018वांगीक्विंटल200Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2019ढोबळीक्विंटल303Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2020सुरणक्विंटल14Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2021तोंडलीक्विंटल22Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2022बीटक्विंटल113Rs. 1000/-Rs. 1600/-
2023कोहळाक्विंटल9Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2024पावटाक्विंटल94Rs. 2500/-Rs. 5000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल132Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2027शेवगाक्विंटल70Rs. 5500/-Rs. 8000/-
2028कैरीक्विंटल   
2029ढेमसाक्विंटल   
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल15Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2032चवळीक्विंटल6Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2033रताळीक्विंटल11Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल7Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2036घोसाळीक्विंटल13Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल4Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल5Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल7Rs. 4000/-Rs. 7000/-
3024बेझीलक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3025ब्रोकाेली क्विंटल33Rs. 1000/-Rs. 3000/-
3026पाेकचायक्विंटल   
3027लोलोक्विंटल   
3028चायना काेबीक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3029लाल काेबीक्विंटल4Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3030आवाकडुक्विंटल1Rs. 12000/-Rs. 20000/-
3031बेबी काॅर्नक्विंटल2Rs. 5000/-Rs. 7000/-
3032झुकुणीक्विंटल3Rs. 800/-Rs. 3000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल   
3034सॅलडक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3035सॅलरीक्विंटल4Rs. 10000/-Rs. 30000/-
3036मशरुमक्विंटल2Rs. 7000/-Rs. 9000/-
3037कमल काकडीक्विंटल   
3038लाल मुळाक्विंटल   
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल   
3042चायना लसुणक्विंटल10Rs. 6000/-Rs. 8000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा88925Rs. 400/-Rs. 1000/-
3002मेथीशेकडा44600Rs. 400/-Rs. 900/-
3003शेपूशेकडा12200Rs. 400/-Rs. 800/-
3004कांदापातशेकडा13220Rs. 500/-Rs. 1000/-
3005पालकशेकडा12575Rs. 400/-Rs. 800/-
3006मुळाशेकडा2365Rs. 700/-Rs. 1200/-
3007चवळी पालाशेकडा2600Rs. 400/-Rs. 600/-
3008करडईशेकडा950Rs. 300/-Rs. 700/-
3009राजगिराशेकडा450Rs. 400/-Rs. 600/-
3010ह. गड़ीशेकडा20750Rs. 600/-Rs. 1000/-
3011पुदीनाशेकडा12100Rs. 100/-Rs. 400/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा1690Rs. 500/-Rs. 800/-
3015अंबाडीशेकडा3550Rs. 400/-Rs. 600/-
3016चुकाशेकडा970Rs. 500/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 2500/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल235Rs. 500/-Rs. 2300/-
4002पेरुक्विंटल108Rs. 1500/-Rs. 3000/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल   
4007पीअर क्विंटल27Rs. 7500/-Rs. 8500/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल4Rs. 3000/-Rs. 8000/-
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 5000/-
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल373Rs. 3000/-Rs. 8000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल193Rs. 1000/-Rs. 2600/-
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल51Rs. 2000/-Rs. 10000/-
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल16Rs. 5000/-Rs. 10000/-
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल55Rs. 10000/-Rs. 20000/-
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल145Rs. 1000/-Rs. 3000/-
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल12Rs. 80000/-Rs. 90000/-
4054चिक्कूक्विंटल131Rs. 1000/-Rs. 3000/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल54Rs. 2000/-Rs. 27000/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल700Rs. 4000/-Rs. 14000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल12Rs. 5500/-Rs. 6500/-
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल   
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल167Rs. 500/-Rs. 1000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल62Rs. 2000/-Rs. 2500/-
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल2Rs. 1000/-Rs. 1400/-
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल229Rs. 4400/-Rs. 10000/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल208Rs. 500/-Rs. 1200/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल   
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल57Rs. 3000/-Rs. 16000/-
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल30Rs. 7000/-Rs. 11400/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल633Rs. 6500/-Rs. 7000/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल458Rs. 4800/-Rs. 5500/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल510Rs. 3400/-Rs. 4000/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल33Rs. 7400/-Rs. 8400/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल622Rs. 3500/-Rs. 6500/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल572Rs. 2450/-Rs. 2550/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल448Rs. 3000/-Rs. 4000/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल338Rs. 2600/-Rs. 2700/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल99Rs. 3600/-Rs. 5000/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2169Rs. 3400/-Rs. 3800/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल475Rs. 3600/-Rs. 4000/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल493Rs. 3800/-Rs. 4200/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल402Rs. 4500/-Rs. 5000/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल595Rs. 5500/-Rs. 5800/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल392Rs. 5000/-Rs. 5200/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल440Rs. 3800/-Rs. 4000/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल359Rs. 4000/-Rs. 4200/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल604Rs. 2800/-Rs. 3000/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल342Rs. 3000/-Rs. 3300/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल35Rs. 5200/-Rs. 6000/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल28Rs. 6200/-Rs. 8000/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 33Rs. 7500/-Rs. 8000/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 4Rs. 13000/-Rs. 15000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 12000/-Rs. 13500/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 32Rs. 5500/-Rs. 5900/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल31Rs. 5400/-Rs. 5700/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 3Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 2300/-Rs. 2500/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 2Rs. 5000/-Rs. 6000/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 2Rs. 7000/-Rs. 8000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 496Rs. 9900/-Rs. 11500/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 295Rs. 10200/-Rs. 12000/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 462Rs. 12500/-Rs. 13400/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 10000/-Rs. 13000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 32Rs. 7800/-Rs. 8600/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल6Rs. 6500/-Rs. 7600/-
5058चवऴीक्विंटल4Rs. 6800/-Rs. 8000/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल3Rs. 3700/-Rs. 3900/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल309Rs. 3275/-Rs. 3501/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल224Rs. 3051/-Rs. 3251/-
5065गुऴ - लालक्विंटल237Rs. 2875/-Rs. 3025/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल319Rs. 3150/-Rs. 3900/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल3Rs. 35000/-Rs. 40000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल2Rs. 26000/-Rs. 27000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1230Rs. 500/-Rs. 1500/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1355Rs. 4300/-Rs. 6000/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1220Rs. 5400/-Rs. 6500/-
6018राजगिरा५० किलो1515Rs. 3500/-Rs. 5200/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो1686Rs. 100/-Rs. 250/-
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो6341Rs. 50/-Rs. 70/-
7006झेंडू१ किलो34076Rs. 20/-Rs. 30/-
7007तुळजापूरी१ किलो3641Rs. 10/-Rs. 30/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो10685Rs. 20/-Rs. 40/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो5055Rs. 40/-Rs. 70/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो1700Rs. 40/-Rs. 60/-
7013अस्टरशेकडा2088Rs. 5/-Rs. 15/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल407Rs. 5/-Rs. 15/-
7016गुलाबगड़ी8593Rs. 10/-Rs. 30/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी150Rs. 50/-Rs. 70/-
7018गुलछडी काडीगड़ी1880Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी150Rs. 10/-Rs. 15/-
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी1880Rs. 10/-Rs. 20/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी560Rs. 10/-Rs. 20/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी2290Rs. 10/-Rs. 30/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी45Rs. 10/-Rs. 20/-
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी950Rs. 5/-Rs. 15/-
7028जिप्सीगड़ी831Rs. 80/-Rs. 120/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी60Rs. 5/-Rs. 10/-
7031जरबेरागड़ी6230Rs. 10/-Rs. 20/-
7032कर्नेशनगड़ी1660Rs. 60/-Rs. 100/-
7033डच गुलाबगड़ी4958Rs. 80/-Rs. 120/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास17930Rs. 1/-Rs. 3/-
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी55Rs. 800/-Rs. 1200/-
7039ऑकिडगड़ी95Rs. 300/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी   
7041ग्रासगड़ी8150Rs. 1/-Rs. 3/-
7042पत्तागड़ी6000Rs. 5/-Rs. 7/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा