कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 04 Apr, 2023)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल11541Rs. 400/-Rs. 1200/-
1002बटाटाक्विंटल5680Rs. 800/-Rs. 1500/-
1003लसूणक्विंटल1330Rs. 2000/-Rs. 7000/-
1004आलेक्विंटल296Rs. 2800/-Rs. 7000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल253Rs. 1400/-Rs. 6000/-
2002गवारक्विंटल106Rs. 4000/-Rs. 7000/-
2003टोमॅटोक्विंटल2740Rs. 600/-Rs. 1800/-
2004मटारक्विंटल201Rs. 2500/-Rs. 7000/-
2005घेवडाक्विंटल224Rs. 2000/-Rs. 6000/-
2006दोडकाक्विंटल189Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल646Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल256Rs. 600/-Rs. 1600/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल865Rs. 700/-Rs. 2000/-
2011कारलीक्विंटल105Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2012डांगरक्विंटल221Rs. 600/-Rs. 1000/-
2013गाजरक्विंटल588Rs. 600/-Rs. 2000/-
2014पापडीक्विंटल7Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2015पडवळक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 6000/-
2016फ्लॉवरक्विंटल650Rs. 700/-Rs. 1500/-
2017कोबीक्विंटल660Rs. 300/-Rs. 700/-
2018वांगीक्विंटल306Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2019ढोबळीक्विंटल319Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2020सुरणक्विंटल   
2021तोंडलीक्विंटल75Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2022बीटक्विंटल140Rs. 500/-Rs. 1000/-
2023कोहळाक्विंटल46Rs. 1000/-Rs. 1500/-
2024पावटाक्विंटल9Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल43Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2027शेवगाक्विंटल293Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2028कैरीक्विंटल196Rs. 1400/-Rs. 3000/-
2029ढेमसाक्विंटल   
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल33Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2033रताळीक्विंटल43Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल40Rs. 4000/-Rs. 5000/-
2036घोसाळीक्विंटल32Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल24Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल   
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल14Rs. 3000/-Rs. 8000/-
3024बेझीलक्विंटल   
3025ब्रोकाेली क्विंटल10Rs. 2000/-Rs. 5000/-
3026पाेकचायक्विंटल   
3027लोलोक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 4000/-
3028चायना काेबीक्विंटल1Rs. 1500/-Rs. 2500/-
3029लाल काेबीक्विंटल2Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3030आवाकडुक्विंटल   
3031बेबी काॅर्नक्विंटल2Rs. 5000/-Rs. 7000/-
3032झुकुणीक्विंटल3Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल   
3034सॅलडक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3035सॅलरीक्विंटल4Rs. 3000/-Rs. 30000/-
3036मशरुमक्विंटल2Rs. 8000/-Rs. 10000/-
3037कमल काकडीक्विंटल   
3038लाल मुळाक्विंटल   
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल   
3042चायना लसुणक्विंटल1Rs. 4000/-Rs. 6000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा124975Rs. 300/-Rs. 1000/-
3002मेथीशेकडा30630Rs. 700/-Rs. 1200/-
3003शेपूशेकडा8800Rs. 500/-Rs. 1000/-
3004कांदापातशेकडा9055Rs. 500/-Rs. 800/-
3005पालकशेकडा18800Rs. 400/-Rs. 800/-
3006मुळाशेकडा1100Rs. 400/-Rs. 1200/-
3007चवळी पालाशेकडा3900Rs. 500/-Rs. 800/-
3008करडईशेकडा650Rs. 400/-Rs. 600/-
3009राजगिराशेकडा1500Rs. 400/-Rs. 700/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा14200Rs. 150/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा   
3016चुकाशेकडा2500Rs. 300/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल5Rs. 1000/-Rs. 1500/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल185Rs. 1000/-Rs. 6000/-
4002पेरुक्विंटल86Rs. 800/-Rs. 2500/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल28Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4007पीअर क्विंटल19Rs. 7000/-Rs. 8500/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल   
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल8Rs. 2000/-Rs. 8000/-
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल235Rs. 4000/-Rs. 8000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल100Rs. 1000/-Rs. 3300/-
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल   
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल89Rs. 6000/-Rs. 12000/-
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल6Rs. 10000/-Rs. 18000/-
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल   
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल   
4054चिक्कूक्विंटल198Rs. 1500/-Rs. 5000/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल432Rs. 1000/-Rs. 20000/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल442Rs. 4000/-Rs. 16000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल5Rs. 5000/-Rs. 8000/-
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल7Rs. 8000/-Rs. 15000/-
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल1030Rs. 500/-Rs. 1000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल5Rs. 2000/-Rs. 3000/-
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल157Rs. 3000/-Rs. 9100/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल149Rs. 1000/-Rs. 2500/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल432Rs. 1000/-Rs. 20000/-
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल773Rs. 2000/-Rs. 10000/-
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल32Rs. 6000/-Rs. 10600/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल680Rs. 6500/-Rs. 7000/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल510Rs. 4000/-Rs. 4600/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल545Rs. 3000/-Rs. 4200/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल34Rs. 6000/-Rs. 7200/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल632Rs. 3500/-Rs. 6700/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल613Rs. 2600/-Rs. 2700/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल430Rs. 3000/-Rs. 4000/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल342Rs. 2800/-Rs. 3000/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल103Rs. 3500/-Rs. 5000/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2245Rs. 2800/-Rs. 3200/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल536Rs. 3000/-Rs. 3600/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल533Rs. 3100/-Rs. 3700/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल436Rs. 4000/-Rs. 4500/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल644Rs. 4200/-Rs. 5400/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल453Rs. 3800/-Rs. 4400/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल447Rs. 3200/-Rs. 3800/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल408Rs. 3400/-Rs. 3900/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल614Rs. 2700/-Rs. 2900/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल312Rs. 2900/-Rs. 3100/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल415Rs. 2800/-Rs. 3300/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल35Rs. 5600/-Rs. 6500/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल34Rs. 6000/-Rs. 6800/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 35Rs. 7000/-Rs. 7500/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 10000/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 8000/-Rs. 10500/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 34Rs. 5500/-Rs. 5800/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल32Rs. 5400/-Rs. 5600/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 5Rs. 7800/-Rs. 8600/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 2400/-Rs. 2500/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 2Rs. 4500/-Rs. 5000/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 3Rs. 7000/-Rs. 8500/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 552Rs. 9800/-Rs. 10100/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 310Rs. 9900/-Rs. 10400/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 433Rs. 10300/-Rs. 11400/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 10000/-Rs. 12000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 36Rs. 7800/-Rs. 8500/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल6Rs. 5000/-Rs. 6200/-
5058चवऴीक्विंटल7Rs. 5500/-Rs. 6800/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल4Rs. 3700/-Rs. 3800/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल341Rs. 3475/-Rs. 3591/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल255Rs. 3315/-Rs. 3451/-
5065गुऴ - लालक्विंटल265Rs. 3125/-Rs. 3301/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल323Rs. 3400/-Rs. 3900/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल10Rs. 40000/-Rs. 51000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल12Rs. 25500/-Rs. 26000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1278Rs. 500/-Rs. 1600/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1362Rs. 2800/-Rs. 3000/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1551Rs. 5000/-Rs. 5500/-
6018राजगिरा५० किलो1553Rs. 3500/-Rs. 5500/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो   
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो   
7006झेंडू१ किलो   
7007तुळजापूरी१ किलो   
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो   
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो   
7012शेवंती पिवळी१ किलो   
7013अस्टरशेकडा   
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल   
7016गुलाबगड़ी   
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी   
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी   
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी   
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी   
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी   
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी   
7032कर्नेशनगड़ी   
7033डच गुलाबगड़ी   
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास   
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी   
7040ऍथोरिमगड़ी   
7041ग्रासगड़ी   
7042पत्तागड़ी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा