कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Wednesday, 05 Apr, 2023)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल15749Rs. 400/-Rs. 1100/-
1002बटाटाक्विंटल5342Rs. 900/-Rs. 1400/-
1003लसूणक्विंटल176Rs. 2000/-Rs. 7000/-
1004आलेक्विंटल448Rs. 3000/-Rs. 7100/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल262Rs. 1400/-Rs. 5000/-
2002गवारक्विंटल68Rs. 5000/-Rs. 10000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1888Rs. 500/-Rs. 1600/-
2004मटारक्विंटल413Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2005घेवडाक्विंटल170Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2006दोडकाक्विंटल105Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल573Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल130Rs. 600/-Rs. 1800/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल421Rs. 800/-Rs. 1600/-
2011कारलीक्विंटल68Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2012डांगरक्विंटल27Rs. 600/-Rs. 1000/-
2013गाजरक्विंटल445Rs. 600/-Rs. 1200/-
2014पापडीक्विंटल15Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2015पडवळक्विंटल11Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2016फ्लॉवरक्विंटल521Rs. 600/-Rs. 1500/-
2017कोबीक्विंटल337Rs. 300/-Rs. 700/-
2018वांगीक्विंटल186Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2019ढोबळीक्विंटल400Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2020सुरणक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 1500/-
2021तोंडलीक्विंटल74Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2022बीटक्विंटल144Rs. 500/-Rs. 1000/-
2023कोहळाक्विंटल75Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2024पावटाक्विंटल15Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल27Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2027शेवगाक्विंटल281Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2028कैरीक्विंटल318Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2029ढेमसाक्विंटल12Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल25Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2033रताळीक्विंटल47Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल12Rs. 4000/-Rs. 5000/-
2036घोसाळीक्विंटल23Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल27Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल6Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल9Rs. 4000/-Rs. 8000/-
3024बेझीलक्विंटल   
3025ब्रोकाेली क्विंटल15Rs. 3000/-Rs. 5000/-
3026पाेकचायक्विंटल   
3027लोलोक्विंटल   
3028चायना काेबीक्विंटल   
3029लाल काेबीक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3030आवाकडुक्विंटल   
3031बेबी काॅर्नक्विंटल2Rs. 5000/-Rs. 7000/-
3032झुकुणीक्विंटल4Rs. 1000/-Rs. 4000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल   
3034सॅलडक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3035सॅलरीक्विंटल4Rs. 4000/-Rs. 30000/-
3036मशरुमक्विंटल2Rs. 8000/-Rs. 10000/-
3037कमल काकडीक्विंटल   
3038लाल मुळाक्विंटल   
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल10Rs. 400/-Rs. 1000/-
3042चायना लसुणक्विंटल1Rs. 4000/-Rs. 6000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा111075Rs. 300/-Rs. 800/-
3002मेथीशेकडा27835Rs. 600/-Rs. 1200/-
3003शेपूशेकडा12550Rs. 500/-Rs. 800/-
3004कांदापातशेकडा12050Rs. 500/-Rs. 800/-
3005पालकशेकडा17600Rs. 400/-Rs. 800/-
3006मुळाशेकडा1780Rs. 500/-Rs. 1200/-
3007चवळी पालाशेकडा950Rs. 500/-Rs. 800/-
3008करडईशेकडा580Rs. 400/-Rs. 700/-
3009राजगिराशेकडा830Rs. 400/-Rs. 600/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा13100Rs. 200/-Rs. 400/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा650Rs. 300/-Rs. 600/-
3016चुकाशेकडा3000Rs. 400/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल5Rs. 1000/-Rs. 3000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल223Rs. 1000/-Rs. 6000/-
4002पेरुक्विंटल111Rs. 2000/-Rs. 3500/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल13Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4007पीअर क्विंटल16Rs. 7000/-Rs. 8500/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल   
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल   
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल187Rs. 4000/-Rs. 9000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल282Rs. 1000/-Rs. 3300/-
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल   
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल40Rs. 7000/-Rs. 15000/-
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल2Rs. 10000/-Rs. 20000/-
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल   
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल   
4054चिक्कूक्विंटल187Rs. 1500/-Rs. 5000/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल270Rs. 1000/-Rs. 20000/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल437Rs. 4000/-Rs. 16000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल   
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल10Rs. 7000/-Rs. 15000/-
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल1181Rs. 500/-Rs. 1000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल2Rs. 2000/-Rs. 3000/-
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल217Rs. 3700/-Rs. 9100/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल161Rs. 500/-Rs. 2500/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल270Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल613Rs. 2000/-Rs. 10000/-
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल30Rs. 5800/-Rs. 10600/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल679Rs. 6500/-Rs. 7200/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल512Rs. 4200/-Rs. 4700/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल543Rs. 3000/-Rs. 4000/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल36Rs. 6200/-Rs. 7200/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल633Rs. 3300/-Rs. 6800/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल615Rs. 2700/-Rs. 2800/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल429Rs. 3100/-Rs. 4100/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल344Rs. 2800/-Rs. 2900/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल99Rs. 3300/-Rs. 5100/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2249Rs. 2800/-Rs. 3100/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल535Rs. 3200/-Rs. 3800/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल529Rs. 3300/-Rs. 3900/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल434Rs. 4200/-Rs. 4600/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल642Rs. 4400/-Rs. 5500/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल451Rs. 4000/-Rs. 4500/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल445Rs. 3000/-Rs. 3800/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल410Rs. 3500/-Rs. 4000/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल611Rs. 2700/-Rs. 2800/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल310Rs. 2900/-Rs. 3200/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल416Rs. 3000/-Rs. 3400/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल33Rs. 5800/-Rs. 6600/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल31Rs. 5900/-Rs. 6800/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 36Rs. 6800/-Rs. 7300/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 3Rs. 11000/-Rs. 13000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 9000/-Rs. 11000/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 35Rs. 5500/-Rs. 5700/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल33Rs. 5400/-Rs. 5600/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 8500/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 3Rs. 2500/-Rs. 2600/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 3Rs. 4000/-Rs. 5000/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 4Rs. 6000/-Rs. 8000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 550Rs. 9800/-Rs. 10000/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 313Rs. 10000/-Rs. 10500/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 435Rs. 10200/-Rs. 11400/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 3Rs. 11000/-Rs. 13000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 34Rs. 7700/-Rs. 8700/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल4Rs. 5200/-Rs. 6200/-
5058चवऴीक्विंटल5Rs. 5400/-Rs. 6800/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल2Rs. 3750/-Rs. 3850/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल343Rs. 3501/-Rs. 3651/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल257Rs. 3325/-Rs. 3475/-
5065गुऴ - लालक्विंटल262Rs. 3151/-Rs. 3315/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल319Rs. 3500/-Rs. 3900/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल9Rs. 41000/-Rs. 52000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल11Rs. 25000/-Rs. 26000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1282Rs. 600/-Rs. 1600/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1360Rs. 2800/-Rs. 3000/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1548Rs. 5000/-Rs. 5500/-
6018राजगिरा५० किलो1550Rs. 3500/-Rs. 5700/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो   
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो   
7006झेंडू१ किलो   
7007तुळजापूरी१ किलो   
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो   
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो   
7012शेवंती पिवळी१ किलो   
7013अस्टरशेकडा   
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल   
7016गुलाबगड़ी   
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी   
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी   
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी   
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी   
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी   
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी   
7032कर्नेशनगड़ी   
7033डच गुलाबगड़ी   
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास   
7036जास्वंदीशेकडा   
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी   
7040ऍथोरिमगड़ी   
7041ग्रासगड़ी   
7042पत्तागड़ी   

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा