कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Sunday, 09 Jul, 2023)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल16034Rs. 1100/-Rs. 1700/-
1002बटाटाक्विंटल8834Rs. 1300/-Rs. 2000/-
1003लसूणक्विंटल1516Rs. 7000/-Rs. 14000/-
1004आलेक्विंटल592Rs. 4000/-Rs. 14000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल600Rs. 1400/-Rs. 4000/-
2002गवारक्विंटल352Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1967Rs. 3000/-Rs. 8000/-
2004मटारक्विंटल62Rs. 5000/-Rs. 10000/-
2005घेवडाक्विंटल175Rs. 4000/-Rs. 9000/-
2006दोडकाक्विंटल289Rs. 2500/-Rs. 5000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल796Rs. 4000/-Rs. 7500/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल310Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल1048Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2011कारलीक्विंटल167Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2012डांगरक्विंटल399Rs. 600/-Rs. 1200/-
2013गाजरक्विंटल696Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2014पापडीक्विंटल30Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2015पडवळक्विंटल61Rs. 1500/-Rs. 3500/-
2016फ्लॉवरक्विंटल983Rs. 800/-Rs. 2000/-
2017कोबीक्विंटल1066Rs. 500/-Rs. 1200/-
2018वांगीक्विंटल968Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2019ढोबळीक्विंटल543Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2020सुरणक्विंटल37Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2021तोंडलीक्विंटल141Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2022बीटक्विंटल166Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2023कोहळाक्विंटल170Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2024पावटाक्विंटल124Rs. 3500/-Rs. 5000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल36Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2027शेवगाक्विंटल242Rs. 1500/-Rs. 4000/-
2028कैरीक्विंटल181Rs. 1000/-Rs. 5000/-
2029ढेमसाक्विंटल36Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल45Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2033रताळीक्विंटल125Rs. 1200/-Rs. 2000/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल79Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2036घोसाळीक्विंटल52Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल39Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल38Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल19Rs. 4000/-Rs. 7000/-
3024बेझीलक्विंटल1Rs. 3000/-Rs. 6000/-
3025ब्रोकाेली क्विंटल13Rs. 5000/-Rs. 16000/-
3026पाेकचायक्विंटल   
3027लोलोक्विंटल   
3028चायना काेबीक्विंटल2Rs. 3000/-Rs. 6000/-
3029लाल काेबीक्विंटल4Rs. 4000/-Rs. 6000/-
3030आवाकडुक्विंटल8Rs. 6500/-Rs. 8000/-
3031बेबी काॅर्नक्विंटल2Rs. 4000/-Rs. 7000/-
3032झुकुणीक्विंटल11Rs. 5000/-Rs. 7000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल1Rs. 7000/-Rs. 8000/-
3034सॅलडक्विंटल2Rs. 1000/-Rs. 3000/-
3035सॅलरीक्विंटल4Rs. 4000/-Rs. 6000/-
3036मशरुमक्विंटल5Rs. 10000/-Rs. 12000/-
3037कमल काकडीक्विंटल   
3038लाल मुळाक्विंटल   
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल10Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3042चायना लसुणक्विंटल1Rs. 4000/-Rs. 8000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा169600Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3002मेथीशेकडा49435Rs. 1000/-Rs. 2000/-
3003शेपूशेकडा7550Rs. 600/-Rs. 1800/-
3004कांदापातशेकडा12870Rs. 600/-Rs. 1500/-
3005पालकशेकडा23210Rs. 500/-Rs. 1200/-
3006मुळाशेकडा2478Rs. 600/-Rs. 2000/-
3007चवळी पालाशेकडा6390Rs. 500/-Rs. 1200/-
3008करडईशेकडा   
3009राजगिराशेकडा5300Rs. 400/-Rs. 1200/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा18250Rs. 200/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा   
3015अंबाडीशेकडा320Rs. 500/-Rs. 1200/-
3016चुकाशेकडा3800Rs. 500/-Rs. 1500/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल10Rs. 4000/-Rs. 6000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल442Rs. 300/-Rs. 2000/-
4002पेरुक्विंटल204Rs. 1500/-Rs. 4500/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल120Rs. 1500/-Rs. 2000/-
4007पीअर क्विंटल43Rs. 5000/-Rs. 7000/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल100Rs. 5000/-Rs. 7000/-
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल   
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल145Rs. 8000/-Rs. 10000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल480Rs. 1000/-Rs. 2500/-
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल   
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल20Rs. 4000/-Rs. 10000/-
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल   
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल   
4054चिक्कूक्विंटल16Rs. 1000/-Rs. 4500/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल2546Rs. 1000/-Rs. 1500/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल691Rs. 4000/-Rs. 12000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल22Rs. 7000/-Rs. 9000/-
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल91Rs. 5000/-Rs. 10000/-
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल418Rs. 700/-Rs. 2000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल9Rs. 2500/-Rs. 3500/-
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4086केळीक्विंटल   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल259Rs. 1000/-Rs. 7000/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल424Rs. 700/-Rs. 2000/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल   
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल35Rs. 4000/-Rs. 9000/-
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल   
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल   
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल   
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल   
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल   
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल   
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल   
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल   
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल   
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल   
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल   
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल   
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल   
5019गहू - सिंहोर क्विंटल   
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल   
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल   
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल   
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल   
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल   
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल   
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल    
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल    
5036धना-गावरानक्विंटल    
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल    
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल   
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल    
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल    
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल    
5046चिंच - नवीक्विंटल    
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल    
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल    
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल   
5058चवऴीक्विंटल   
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल   
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल   
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल   
5065गुऴ - लालक्विंटल   
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल   
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल   
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल   
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो   
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो   
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो   
6018राजगिरा५० किलो   
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो535Rs. 250/-Rs. 350/-
7002काकडा१ किलो15Rs. 300/-Rs. 500/-
7003जुई१ किलो45Rs. 250/-Rs. 350/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो6844Rs. 30/-Rs. 60/-
7006झेंडू१ किलो18620Rs. 40/-Rs. 80/-
7007तुळजापूरी१ किलो419Rs. 60/-Rs. 100/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो119Rs. 100/-Rs. 180/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो3360Rs. 60/-Rs. 100/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो60Rs. 100/-Rs. 160/-
7013अस्टरशेकडा161Rs. 25/-Rs. 30/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल3190Rs. 10/-Rs. 20/-
7016गुलाबगड़ी6145Rs. 10/-Rs. 30/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी1868Rs. 5/-Rs. 10/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी860Rs. 10/-Rs. 30/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी6Rs. 20/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी20Rs. 80/-Rs. 100/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी871Rs. 60/-Rs. 120/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी9024Rs. 10/-Rs. 20/-
7032कर्नेशनगड़ी1328Rs. 50/-Rs. 120/-
7033डच गुलाबगड़ी4120Rs. 40/-Rs. 80/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास7309Rs. 10/-Rs. 20/-
7036जास्वंदीशेकडा219Rs. 4/-Rs. 12/-
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी   
7039ऑकिडगड़ी271Rs. 200/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी65Rs. 200/-Rs. 200/-
7041ग्रासगड़ी1105Rs. 5/-Rs. 10/-
7042पत्तागड़ी650Rs. 20/-Rs. 40/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा