कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Monday, 11 Sep, 2023)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल10379Rs. 900/-Rs. 2300/-
1002बटाटाक्विंटल5858Rs. 1000/-Rs. 1800/-
1003लसूणक्विंटल1059Rs. 9000/-Rs. 16000/-
1004आलेक्विंटल330Rs. 3000/-Rs. 12300/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल237Rs. 1000/-Rs. 3500/-
2002गवारक्विंटल119Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2003टोमॅटोक्विंटल2233Rs. 400/-Rs. 1000/-
2004मटारक्विंटल306Rs. 3000/-Rs. 6500/-
2005घेवडाक्विंटल289Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2006दोडकाक्विंटल113Rs. 500/-Rs. 2000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल1028Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल152Rs. 500/-Rs. 1400/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल315Rs. 500/-Rs. 1200/-
2011कारलीक्विंटल210Rs. 500/-Rs. 2500/-
2012डांगरक्विंटल204Rs. 600/-Rs. 1200/-
2013गाजरक्विंटल610Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2014पापडीक्विंटल8Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2015पडवळक्विंटल22Rs. 800/-Rs. 4000/-
2016फ्लॉवरक्विंटल1033Rs. 700/-Rs. 1500/-
2017कोबीक्विंटल761Rs. 500/-Rs. 1200/-
2018वांगीक्विंटल361Rs. 500/-Rs. 2000/-
2019ढोबळीक्विंटल342Rs. 500/-Rs. 2500/-
2020सुरणक्विंटल2Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2021तोंडलीक्विंटल25Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2022बीटक्विंटल149Rs. 700/-Rs. 1500/-
2023कोहळाक्विंटल143Rs. 800/-Rs. 2000/-
2024पावटाक्विंटल76Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल67Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2027शेवगाक्विंटल184Rs. 1500/-Rs. 3500/-
2028कैरीक्विंटल29Rs. 2000/-Rs. 7000/-
2029ढेमसाक्विंटल   
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल21Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2033रताळीक्विंटल91Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल76Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2036घोसाळीक्विंटल24Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2037कडीपत्ताक्विंटल39Rs. 1500/-Rs. 3200/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल27Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2041भावनगरीक्विंटल64Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल9Rs. 2500/-Rs. 10000/-
3024बेझीलक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 2500/-
3025ब्रोकाेली क्विंटल3Rs. 10000/-Rs. 12000/-
3026पाेकचायक्विंटल1Rs. 1500/-Rs. 2500/-
3027लोलोक्विंटल   
3028चायना काेबीक्विंटल   
3029लाल काेबीक्विंटल2Rs. 2000/-Rs. 3000/-
3030आवाकडुक्विंटल   
3031बेबी काॅर्नक्विंटल2Rs. 3000/-Rs. 5000/-
3032झुकुणीक्विंटल5Rs. 1500/-Rs. 2500/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल   
3034सॅलडक्विंटल   
3035सॅलरीक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 5000/-
3036मशरुमक्विंटल2Rs. 8000/-Rs. 12000/-
3037कमल काकडीक्विंटल1Rs. 4500/-Rs. 5000/-
3038लाल मुळाक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 4000/-
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल   
3042चायना लसुणक्विंटल2Rs. 2500/-Rs. 7000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा148325Rs. 300/-Rs. 1200/-
3002मेथीशेकडा40534Rs. 600/-Rs. 1500/-
3003शेपूशेकडा20975Rs. 400/-Rs. 800/-
3004कांदापातशेकडा12395Rs. 400/-Rs. 1200/-
3005पालकशेकडा17190Rs. 400/-Rs. 800/-
3006मुळाशेकडा5322Rs. 600/-Rs. 1200/-
3007चवळी पालाशेकडा5725Rs. 400/-Rs. 800/-
3008करडईशेकडा   
3009राजगिराशेकडा3200Rs. 400/-Rs. 700/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा15050Rs. 200/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा150Rs. 400/-Rs. 1000/-
3015अंबाडीशेकडा150Rs. 400/-Rs. 600/-
3016चुकाशेकडा1285Rs. 500/-Rs. 1200/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 1500/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल218Rs. 400/-Rs. 1400/-
4002पेरुक्विंटल444Rs. 1000/-Rs. 3500/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल   
4007पीअर क्विंटल2Rs. 4500/-Rs. 8500/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल8Rs. 3000/-Rs. 10000/-
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल   
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल172Rs. 3000/-Rs. 7000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल   
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल   
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल   
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल   
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल   
4054चिक्कूक्विंटल82Rs. 1000/-Rs. 5000/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल1252Rs. 1000/-Rs. 11000/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल285Rs. 3000/-Rs. 12000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल   
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल   
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल180Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल2Rs. 2500/-Rs. 3000/-
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल9Rs. 800/-Rs. 1400/-
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल364Rs. 2500/-Rs. 5800/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल314Rs. 1000/-Rs. 2500/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल   
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल9Rs. 4000/-Rs. 14000/-
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल36Rs. 6000/-Rs. 12000/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल677Rs. 5600/-Rs. 7400/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल567Rs. 4600/-Rs. 5800/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल604Rs. 3000/-Rs. 3800/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल34Rs. 6600/-Rs. 7400/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल645Rs. 4200/-Rs. 6800/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल686Rs. 3200/-Rs. 3400/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल419Rs. 3300/-Rs. 4400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल378Rs. 3000/-Rs. 3400/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल104Rs. 4000/-Rs. 5600/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2348Rs. 3000/-Rs. 3400/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल583Rs. 3500/-Rs. 4000/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल617Rs. 3600/-Rs. 4200/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल423Rs. 4200/-Rs. 5400/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल643Rs. 5600/-Rs. 6200/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल425Rs. 4800/-Rs. 5200/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल519Rs. 3600/-Rs. 4400/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल423Rs. 4200/-Rs. 4600/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल639Rs. 2800/-Rs. 3000/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल322Rs. 2900/-Rs. 3200/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल350Rs. 3100/-Rs. 3300/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल35Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल33Rs. 6300/-Rs. 6900/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 34Rs. 6900/-Rs. 7300/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 9000/-Rs. 12000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 8000/-Rs. 10000/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 35Rs. 5900/-Rs. 6500/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल34Rs. 5800/-Rs. 6100/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 4Rs. 9200/-Rs. 11000/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 2500/-Rs. 2600/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 2Rs. 5000/-Rs. 5500/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 9000/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 610Rs. 11500/-Rs. 12000/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 236Rs. 11700/-Rs. 13500/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 457Rs. 12500/-Rs. 13600/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 12000/-Rs. 14000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 36Rs. 9200/-Rs. 9900/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल5Rs. 7500/-Rs. 8800/-
5058चवऴीक्विंटल4Rs. 7600/-Rs. 10000/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल4Rs. 4200/-Rs. 4400/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल329Rs. 3611/-Rs. 3791/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल228Rs. 3425/-Rs. 3601/-
5065गुऴ - लालक्विंटल270Rs. 3251/-Rs. 3415/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल315Rs. 3800/-Rs. 4300/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल3Rs. 40000/-Rs. 50000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल2Rs. 25500/-Rs. 26000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1535Rs. 600/-Rs. 1400/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1642Rs. 2450/-Rs. 2575/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1512Rs. 5000/-Rs. 6200/-
6018राजगिरा५० किलो1669Rs. 4500/-Rs. 6400/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो   
7002काकडा१ किलो570Rs. 200/-Rs. 300/-
7003जुई१ किलो98Rs. 400/-Rs. 500/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो3852Rs. 70/-Rs. 120/-
7006झेंडू१ किलो46254Rs. 10/-Rs. 20/-
7007तुळजापूरी१ किलो4120Rs. 5/-Rs. 15/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो4582Rs. 20/-Rs. 40/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो30896Rs. 10/-Rs. 20/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो1360Rs. 30/-Rs. 50/-
7013अस्टरशेकडा1880Rs. 8/-Rs. 12/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल1118Rs. 8/-Rs. 14/-
7016गुलाबगड़ी13655Rs. 10/-Rs. 30/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी1826Rs. 10/-Rs. 20/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी4850Rs. 10/-Rs. 30/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी1319Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी557Rs. 30/-Rs. 70/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी   
7028जिप्सीगड़ी1220Rs. 50/-Rs. 100/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी4390Rs. 20/-Rs. 40/-
7032कर्नेशनगड़ी1520Rs. 70/-Rs. 100/-
7033डच गुलाबगड़ी5210Rs. 80/-Rs. 100/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास13628Rs. 5/-Rs. 10/-
7036जास्वंदीशेकडा715Rs. 4/-Rs. 10/-
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी50Rs. 500/-Rs. 700/-
7039ऑकिडगड़ी191Rs. 300/-Rs. 500/-
7040ऍथोरिमगड़ी   
7041ग्रासगड़ी2067Rs. 10/-Rs. 20/-
7042पत्तागड़ी945Rs. 30/-Rs. 35/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा