कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Sunday, 03 Mar, 2024)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल23576Rs. 600/-Rs. 1800/-
1002बटाटाक्विंटल7178Rs. 1400/-Rs. 2100/-
1003लसूणक्विंटल1696Rs. 6000/-Rs. 19000/-
1004आलेक्विंटल475Rs. 3500/-Rs. 7000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल429Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2002गवारक्विंटल101Rs. 4000/-Rs. 7000/-
2003टोमॅटोक्विंटल4006Rs. 800/-Rs. 1500/-
2004मटारक्विंटल884Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2005घेवडाक्विंटल382Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2006दोडकाक्विंटल260Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल926Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल475Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल1842Rs. 600/-Rs. 1600/-
2011कारलीक्विंटल199Rs. 2000/-Rs. 3500/-
2012डांगरक्विंटल162Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2013गाजरक्विंटल1679Rs. 800/-Rs. 1500/-
2014पापडीक्विंटल17Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2015पडवळक्विंटल47Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2016फ्लॉवरक्विंटल1650Rs. 700/-Rs. 1500/-
2017कोबीक्विंटल933Rs. 800/-Rs. 1500/-
2018वांगीक्विंटल619Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2019ढोबळीक्विंटल401Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2020सुरणक्विंटल24Rs. 1000/-Rs. 4000/-
2021तोंडलीक्विंटल77Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2022बीटक्विंटल119Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2023कोहळाक्विंटल112Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2024पावटाक्विंटल24Rs. 2000/-Rs. 6000/-
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल93Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2027शेवगाक्विंटल361Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2028कैरीक्विंटल132Rs. 4000/-Rs. 8000/-
2029ढेमसाक्विंटल40Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल5Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2032चवळीक्विंटल36Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2033रताळीक्विंटल169Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल3Rs. 1000/-Rs. 6000/-
2036घोसाळीक्विंटल37Rs. 1200/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल33Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 3500/-
2040आरवीक्विंटल18Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल17Rs. 3000/-Rs. 4000/-
3024बेझीलक्विंटल1Rs. 1500/-Rs. 3000/-
3025ब्रोकाेली क्विंटल38Rs. 2000/-Rs. 4000/-
3026पाेकचायक्विंटल   
3027लोलोक्विंटल   
3028चायना काेबीक्विंटल1Rs. 1500/-Rs. 2000/-
3029लाल काेबीक्विंटल4Rs. 1000/-Rs. 1500/-
3030आवाकडुक्विंटल3Rs. 6000/-Rs. 12000/-
3031बेबी काॅर्नक्विंटल2Rs. 4000/-Rs. 5000/-
3032झुकुणीक्विंटल8Rs. 1500/-Rs. 2000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल1Rs. 2500/-Rs. 3000/-
3034सॅलडक्विंटल2Rs. 200/-Rs. 1000/-
3035सॅलरीक्विंटल3Rs. 1000/-Rs. 4000/-
3036मशरुमक्विंटल6Rs. 8000/-Rs. 10000/-
3037कमल काकडीक्विंटल2Rs. 4500/-Rs. 5000/-
3038लाल मुळाक्विंटल   
3039राेमनक्विंटल   
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल3Rs. 200/-Rs. 1000/-
3042चायना लसुणक्विंटल1Rs. 10000/-Rs. 22000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा150975Rs. 400/-Rs. 1000/-
3002मेथीशेकडा80779Rs. 400/-Rs. 800/-
3003शेपूशेकडा12295Rs. 500/-Rs. 1000/-
3004कांदापातशेकडा9250Rs. 200/-Rs. 800/-
3005पालकशेकडा16950Rs. 400/-Rs. 600/-
3006मुळाशेकडा1095Rs. 600/-Rs. 1500/-
3007चवळी पालाशेकडा2700Rs. 400/-Rs. 500/-
3008करडईशेकडा1200Rs. 400/-Rs. 700/-
3009राजगिराशेकडा1220Rs. 400/-Rs. 800/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा14500Rs. 200/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा890Rs. 500/-Rs. 1000/-
3015अंबाडीशेकडा100Rs. 400/-Rs. 600/-
3016चुकाशेकडा1800Rs. 400/-Rs. 1000/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल11Rs. 2000/-Rs. 2500/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल213Rs. 400/-Rs. 3400/-
4002पेरुक्विंटल922Rs. 1000/-Rs. 3500/-
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल37Rs. 1000/-Rs. 3000/-
4007पीअर क्विंटल44Rs. 5000/-Rs. 7500/-
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल7Rs. 5000/-Rs. 11000/-
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल21Rs. 1000/-Rs. 3000/-
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल576Rs. 2500/-Rs. 6000/-
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल688Rs. 1000/-Rs. 3600/-
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल   
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल64Rs. 5000/-Rs. 10000/-
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल37Rs. 5000/-Rs. 8000/-
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल4Rs. 2000/-Rs. 3000/-
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल   
4054चिक्कूक्विंटल407Rs. 1000/-Rs. 3000/-
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल546Rs. 1000/-Rs. 20000/-
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल572Rs. 4000/-Rs. 15000/-
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल   
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल   
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल1442Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल84Rs. 2000/-Rs. 3000/-
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल30Rs. 800/-Rs. 1600/-
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल426Rs. 3100/-Rs. 5800/-
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल521Rs. 1000/-Rs. 2000/-
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल   
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल1213Rs. 2000/-Rs. 12000/-
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल   
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल   
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल   
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल   
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल   
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल   
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल   
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल   
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल   
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल   
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल   
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल   
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल   
5019गहू - सिंहोर क्विंटल   
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल   
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल   
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल   
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल   
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल   
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल   
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल    
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल    
5036धना-गावरानक्विंटल    
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल    
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल   
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल    
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल    
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल    
5046चिंच - नवीक्विंटल    
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल    
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल    
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल   
5058चवऴीक्विंटल   
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल   
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल   
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल   
5065गुऴ - लालक्विंटल   
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल   
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल   
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल   
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो   
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो   
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो   
6018राजगिरा५० किलो   
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो140Rs. 300/-Rs. 400/-
7002काकडा१ किलो230Rs. 100/-Rs. 200/-
7003जुई१ किलो   
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो2812Rs. 100/-Rs. 150/-
7006झेंडू१ किलो22390Rs. 20/-Rs. 40/-
7007तुळजापूरी१ किलो1465Rs. 40/-Rs. 70/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो2712Rs. 30/-Rs. 50/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो8210Rs. 80/-Rs. 100/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो2890Rs. 80/-Rs. 120/-
7013अस्टरशेकडा1860Rs. 15/-Rs. 20/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल710Rs. 10/-Rs. 20/-
7016गुलाबगड़ी11610Rs. 10/-Rs. 20/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी1495Rs. 20/-Rs. 40/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी1312Rs. 20/-Rs. 50/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी760Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी375Rs. 40/-Rs. 80/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी2690Rs. 10/-Rs. 15/-
7028जिप्सीगड़ी615Rs. 100/-Rs. 150/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी3180Rs. 20/-Rs. 30/-
7032कर्नेशनगड़ी1770Rs. 80/-Rs. 100/-
7033डच गुलाबगड़ी4299Rs. 70/-Rs. 150/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास1700Rs. 20/-Rs. 25/-
7036जास्वंदीशेकडा350Rs. 5/-Rs. 10/-
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी60Rs. 400/-Rs. 600/-
7039ऑकिडगड़ी175Rs. 200/-Rs. 300/-
7040ऍथोरिमगड़ी160Rs. 100/-Rs. 150/-
7041ग्रासगड़ी800Rs. 5/-Rs. 15/-
7042पत्तागड़ी950Rs. 30/-Rs. 35/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा