कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 16 Apr, 2024)

 

शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
1001कांदाक्विंटल12382Rs. 500/-Rs. 1500/-
1002बटाटाक्विंटल5073Rs. 1500/-Rs. 2500/-
1003लसूणक्विंटल858Rs. 8000/-Rs. 21000/-
1004आलेक्विंटल320Rs. 3000/-Rs. 8000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
2001भेंडीक्विंटल385Rs. 1200/-Rs. 4000/-
2002गवारक्विंटल171Rs. 3000/-Rs. 6000/-
2003टोमॅटोक्विंटल1752Rs. 600/-Rs. 1200/-
2004मटारक्विंटल279Rs. 3000/-Rs. 7500/-
2005घेवडाक्विंटल123Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2006दोडकाक्विंटल115Rs. 2000/-Rs. 5000/-
2007हि.मिरचीक्विंटल807Rs. 3000/-Rs. 5000/-
2008दुधीभोपळाक्विंटल220Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2009भु. शेंगक्विंटल   
2010काकडीक्विंटल906Rs. 800/-Rs. 1400/-
2011कारलीक्विंटल62Rs. 2500/-Rs. 4000/-
2012डांगरक्विंटल67Rs. 800/-Rs. 1500/-
2013गाजरक्विंटल592Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2014पापडीक्विंटल8Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2015पडवळक्विंटल5Rs. 2000/-Rs. 2500/-
2016फ्लॉवरक्विंटल824Rs. 600/-Rs. 1000/-
2017कोबीक्विंटल604Rs. 800/-Rs. 1500/-
2018वांगीक्विंटल336Rs. 1000/-Rs. 2000/-
2019ढोबळीक्विंटल220Rs. 2000/-Rs. 4500/-
2020सुरणक्विंटल5Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2021तोंडलीक्विंटल51Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2022बीटक्विंटल185Rs. 1000/-Rs. 1500/-
2023कोहळाक्विंटल144Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2024पावटाक्विंटल   
2025वालक्विंटल   
2026वालवरक्विंटल9Rs. 3000/-Rs. 4500/-
2027शेवगाक्विंटल269Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2028कैरीक्विंटल651Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2029ढेमसाक्विंटल19Rs. 1000/-Rs. 3000/-
2030नवलकोलक्विंटल   
2031डबलबीक्विंटल   
2032चवळीक्विंटल21Rs. 2000/-Rs. 3000/-
2033रताळीक्विंटल26Rs. 1500/-Rs. 2500/-
2034फणसक्विंटल   
2035परवलक्विंटल47Rs. 3500/-Rs. 4500/-
2036घोसाळीक्विंटल43Rs. 1500/-Rs. 3000/-
2037कडीपत्ताक्विंटल31Rs. 2000/-Rs. 4000/-
2038केळीक्विंटल   
2039डिंग्रीक्विंटल   
2040आरवीक्विंटल7Rs. 1000/-Rs. 2500/-
2041भावनगरीक्विंटल   
2042ङफऴक्विंटल   
2043मोगरीक्विंटल   
3023लाल व पिवळी ढाेबळीक्विंटल6Rs. 2500/-Rs. 3000/-
3024बेझीलक्विंटल1Rs. 2500/-Rs. 3000/-
3025ब्रोकाेली क्विंटल17Rs. 1200/-Rs. 3000/-
3026पाेकचायक्विंटल1Rs. 2000/-Rs. 2500/-
3027लोलोक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 3000/-
3028चायना काेबीक्विंटल2Rs. 2000/-Rs. 2500/-
3029लाल काेबीक्विंटल3Rs. 1000/-Rs. 1500/-
3030आवाकडुक्विंटल   
3031बेबी काॅर्नक्विंटल5Rs. 4000/-Rs. 5000/-
3032झुकुणीक्विंटल3Rs. 1500/-Rs. 3000/-
3033चेरी टॅामेटोक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 4000/-
3034सॅलडक्विंटल1Rs. 200/-Rs. 1000/-
3035सॅलरीक्विंटल2Rs. 1000/-Rs. 3500/-
3036मशरुमक्विंटल1Rs. 9000/-Rs. 12000/-
3037कमल काकडीक्विंटल1Rs. 4000/-Rs. 5000/-
3038लाल मुळाक्विंटल   
3039राेमनक्विंटल1Rs. 1000/-Rs. 3000/-
3040लिफीक्विंटल   
3041चायना काकडीक्विंटल13Rs. 1000/-Rs. 1200/-
3042चायना लसुणक्विंटल1Rs. 10000/-Rs. 13000/-
3043शतावरीक्विंटल   
3044लेमन ग्ास क्विंटल   
3045सिमसमक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
3001कोथिंबीरशेकडा158853Rs. 400/-Rs. 1200/-
3002मेथीशेकडा68025Rs. 600/-Rs. 1000/-
3003शेपूशेकडा8000Rs. 600/-Rs. 1000/-
3004कांदापातशेकडा8650Rs. 500/-Rs. 1000/-
3005पालकशेकडा15020Rs. 500/-Rs. 800/-
3006मुळाशेकडा600Rs. 500/-Rs. 2000/-
3007चवळी पालाशेकडा2250Rs. 600/-Rs. 1000/-
3008करडईशेकडा800Rs. 500/-Rs. 800/-
3009राजगिराशेकडा1325Rs. 500/-Rs. 1000/-
3010ह. गड़ीशेकडा   
3011पुदीनाशेकडा14550Rs. 200/-Rs. 500/-
3012नारळशेकडा   
3013मकाकणिसशेकडा   
3014चाकवतशेकडा150Rs. 500/-Rs. 800/-
3015अंबाडीशेकडा150Rs. 400/-Rs. 600/-
3016चुकाशेकडा2800Rs. 500/-Rs. 800/-
3017तांदुऴसाशेकडा   
3018देठशेकडा   
3019माठशेकडा   
3020मोहरीशेकडा   
3021चंदनबटवाशेकडा   
3022आईसबर्गक्विंटल6Rs. 2500/-Rs. 3000/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
4001लिंबूक्विंटल   
4002पेरुक्विंटल   
4004टरबूज क्विंटल   
4005फणसक्विंटल   
4007पीअर क्विंटल   
4008पीअरक्विंटल   
4009पीअरक्विंटल   
4010पीअरक्विंटल   
4012पेरुक्विंटल   
4014पेरुक्विंटल   
4019पिच क्विंटल   
4020पिच क्विंटल   
4021पिच क्विंटल   
4022पिच क्विंटल   
4023प्लमक्विंटल   
4024प्लमक्विंटल   
4025प्लमक्विंटल   
4026प्लमक्विंटल   
4027रामफळक्विंटल   
4028रामफळक्विंटल   
4029रामफळक्विंटल   
4030रामफळक्विंटल   
4031पेरुक्विंटल   
4032सफरचंद - फ्युजीक्विंटल   
4033सफरचंद -फ्युजीक्विंटल   
4034संञाक्विंटल   
4035संञाक्विंटल   
4036संञाक्विंटल   
4038अननसक्विंटल   
4039संञाक्विंटल   
4040अननसक्विंटल   
4041सिताफळक्विंटल   
4042अननसक्विंटल   
4043सिताफळक्विंटल   
4044अंजीरक्विंटल   
4045सिताफळक्विंटल   
4046सिताफळक्विंटल   
4047अंजीरक्विंटल   
4048अंजीरक्विंटल   
4049स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4050स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4051बोर क्विंटल   
4052बोर क्विंटल   
4053चेरीक्विंटल   
4054चिक्कूक्विंटल   
4055चिक्कूक्विंटल   
4056चिक्कूक्विंटल   
4057स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4058स्ट्रॉबेरीक्विंटल   
4059डाळींब-नं.१क्विंटल   
4060टरबूज क्विंटल   
4061डाळींब-नं.१क्विंटल   
4062टरबूज क्विंटल   
4063सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4064टरबूज क्विंटल   
4065टरबूज क्विंटल   
4066सफरचंद-फ्युजीक्विंटल   
4067नासपतीक्विंटल   
4068नासपतीक्विंटल   
4069जांभूऴक्विंटल   
4070जांभूऴक्विंटल   
4072नासपतीक्विंटल   
4074कलिगङक्विंटल   
4075लीचीक्विंटल   
4076विलायचीक्विंटल   
4077कलिगङक्विंटल   
4078लीचीक्विंटल   
4079करवंदक्विंटल   
4080लीचीक्विंटल   
4081आवळाक्विंटल   
4082करवंदक्विंटल   
4083आवळाक्विंटल   
4084आवळाक्विंटल   
4085कवटक्विंटल   
4086केळीक्विंटल   
4087केळीक्विंटल   
4088मोसंबीक्विंटल   
4089मोसंबीक्विंटल   
4090मोसंबी क्विंटल   
4091आवऴाक्विंटल   
4093कोकमक्विंटल   
4094कोकमक्विंटल   
4095जदाऴूक्विंटल   
4096जदाऴूक्विंटल   
4097मॉसंबीक्विंटल   
4100नासपातीक्विंटल   
4102पपईक्विंटल   
4103पपईक्विंटल   
4104पपईक्विंटल   
4105डाळींब-गणेश क्विंटल   
4106डाळींब-गणेश क्विंटल   
4107डाळींब- गणेश क्विंटल   
4108डाळींब- गणेश क्विंटल   
4109डाळींब-भगवाक्विंटल   
4110डाळींब-भगवाक्विंटल   
4111डाळींब-भगवाक्विंटल   
4112डाळींब-भगवाक्विंटल   
4113डाळींब-नं.१क्विंटल   
4114डाळींब-नं.१क्विंटल   
4115डाळींब-नं.२ क्विंटल   
4116डाळींब-नं.२क्विंटल   
4117डाळींब-नं.२क्विंटल   
4118डाळींब-नं.२क्विंटल   
4119आरक्ताक्विंटल   
4120आरक्ताक्विंटल   
4121आरक्ताक्विंटल   
4122आरक्ताक्विंटल   
4123सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4124सफरचंद-डेलीशयसक्विंटल   
4125सफरचंद -डेलीशयस क्विंटल   
4126सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4128सफरचंद-सिमलाक्विंटल   
4129सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4130सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4131सफरचंद-वॉशिंग्टनक्विंटल   
4132आंबा-हापूसक्विंटल   
4133आंबा-हापूसक्विंटल   
4134आंबा-हापूसक्विंटल   
4135आंबा-हापूसक्विंटल   
4136आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4137आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4138आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4139आंबा-बेगलोरक्विंटल   
4140आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4141आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4142द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4143द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4144आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4145आंबा-तोतापूरीक्विंटल   
4146द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4147आंबा-रायवळक्विंटल   
4148आंबा-रायवळक्विंटल   
4149आंबा-रायवळक्विंटल   
4150आंबा-रायवळक्विंटल   
4151द्राक्ष - तासगांवक्विंटल   
4152द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4153आंबा-लालबागक्विंटल   
4154आंबा-लालबागक्विंटल   
4155द्राक्ष -बेंगलोरक्विंटल   
4156आंबा-लालबागक्विंटल   
4157द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4158द्राक्ष -बेंगलोर क्विंटल   
4159द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4160आंबा-लालबागक्विंटल   
4161आंबा-बदामक्विंटल   
4162आंबा-बदामक्विंटल   
4163द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4164आंबा-बदामक्विंटल   
4165द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4166द्राक्ष - शरदक्विंटल   
4167द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4168द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4169द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4170द्राक्ष - सिडलेसक्विंटल   
4171आंबा - पायरीक्विंटल   
4172आंबा - नीलमक्विंटल   
4173आंबा - मलगॉबाक्विंटल   
4174आंबा - केशरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
5001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
5002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
5003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल35Rs. 6300/-Rs. 13000/-
5004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल797Rs. 5000/-Rs. 7200/-
5005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल540Rs. 5200/-Rs. 6000/-
5006तांन्दुऴकणीक्विंटल636Rs. 3000/-Rs. 3700/-
5007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल40Rs. 6000/-Rs. 7000/-
5008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल661Rs. 4200/-Rs. 7100/-
5009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
5010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल679Rs. 3200/-Rs. 3500/-
5011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल414Rs. 3400/-Rs. 4400/-
5012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल419Rs. 3300/-Rs. 3600/-
5013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल109Rs. 4200/-Rs. 6000/-
5014गहू - २१८९क्विंटल   
5015गहू - लोकवनक्विंटल2496Rs. 3000/-Rs. 3600/-
5016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
5017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल630Rs. 3300/-Rs. 4200/-
5018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल657Rs. 3500/-Rs. 4400/-
5019गहू - सिंहोर क्विंटल412Rs. 4200/-Rs. 5400/-
5020मका - पिवळा क्विंटल    
5021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल697Rs. 3800/-Rs. 5200/-
5022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल425Rs. 3400/-Rs. 4600/-
5023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
5024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल545Rs. 3500/-Rs. 4000/-
5025ज्वारी - दुरीक्विंटल401Rs. 3800/-Rs. 4200/-
5026बाज्ररी - गावरानक्विंटल509Rs. 2700/-Rs. 2800/-
5027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल413Rs. 2850/-Rs. 2950/-
5028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल418Rs. 2900/-Rs. 3000/-
5029लालमिरचीक्विंटल   
5030वाटाणा-हिरवाक्विंटल40Rs. 8000/-Rs. 8400/-
5031वाटाणा-पांढराक्विंटल39Rs. 5200/-Rs. 5700/-
5032वाटाणाक्विंटल    
5033मसूर क्विंटल 38Rs. 6800/-Rs. 7200/-
5034मसूरडाळक्विंटल    
5035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 10000/-Rs. 16000/-
5036धना-गावरानक्विंटल 3Rs. 9000/-Rs. 10000/-
5037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 42Rs. 6200/-Rs. 7400/-
5038हरभरा - संकरीतक्विंटल40Rs. 6100/-Rs. 7000/-
5039हरभरा - गरडाक्विंटल    
5040हरबरा डाळ क्विंटल    
5041उडीदक्विंटल 4Rs. 9300/-Rs. 10800/-
5042उडीद डाळ क्विंटल    
5043मका - तांबडा क्विंटल 3Rs. 2500/-Rs. 2700/-
5044मका - पांढराक्विंटल   
5045चिंच - जुनीक्विंटल 3Rs. 5000/-Rs. 6500/-
5046चिंच - नवीक्विंटल 4Rs. 8500/-Rs. 9500/-
5047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 691Rs. 9900/-Rs. 10300/-
5048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 345Rs. 10200/-Rs. 11500/-
5049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 459Rs. 11400/-Rs. 12000/-
5050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 12000/-Rs. 16000/-
5051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
5052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
5053हऴद - कवठाक्विंटल    
5054मूग - हिरवाक्विंटल 44Rs. 9000/-Rs. 10500/-
5055मूग - पॉलिशक्विंटल   
5056 मूगदाऴक्विंटल   
5057हुलगाक्विंटल3Rs. 7000/-Rs. 8200/-
5058चवऴीक्विंटल5Rs. 9400/-Rs. 12000/-
5059तूरक्विंटल    
5060तूरदाऴक्विंटल   
5061नाचणीक्विंटल2Rs. 4100/-Rs. 4300/-
5062वालक्विंटल   
5063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल360Rs. 3761/-Rs. 3901/-
5064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल265Rs. 3675/-Rs. 3751/-
5065गुऴ - लालक्विंटल268Rs. 3551/-Rs. 3661/-
5066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
5067गुऴ - बॉक्सक्विंटल332Rs. 3800/-Rs. 4150/-
5068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल11Rs. 17000/-Rs. 31000/-
5069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल13Rs. 15000/-Rs. 18000/-
5070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
5071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
5072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
5073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
5074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

 

शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
6001काजू१० किलो   
6002बदाम१० किलो   
6003खारीक१० किलो   
6004पिस्ता१० किलो   
6005आक्रोड१० किलो   
6006बेदाणे१० किलो   
6007काळे बेदाणे१० किलो   
6008अंजीररोल१० किलो   
6009खजूर१० किलो1564Rs. 500/-Rs. 1600/-
6010जर्दाळू१० किलो   
6011खोबरा गोटा वाटी२५ किलो1645Rs. 2800/-Rs. 2925/-
6012दालचिनी२ किलो   
6013लवंग२ किलो   
6014मिरी२ किलो   
6015विलायची२ किलो   
6016खसखस२ किलो   
6017हळद पावडर५० किलो1585Rs. 5200/-Rs. 6800/-
6018राजगिरा५० किलो1620Rs. 5400/-Rs. 7000/-
6019मैदा१०० किलो   
6020गव्हाचे पीठ (आटा)१०० किलो   
6021साखर१०० किलो   
6022साबुदाना५० किलो   

 

शेतिमालाचा प्रकार - फुले

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
7001मोगरा१ किलो912Rs. 400/-Rs. 500/-
7002काकडा१ किलो30Rs. 200/-Rs. 300/-
7003जुई१ किलो120Rs. 200/-Rs. 300/-
7004चमेली१ किलो   
7005गुलछडी१ किलो2512Rs. 150/-Rs. 250/-
7006झेंडू१ किलो31910Rs. 30/-Rs. 60/-
7007तुळजापूरी१ किलो1640Rs. 40/-Rs. 60/-
7008तेरडा१ किलो   
7009बिजली१ किलो10190Rs. 60/-Rs. 90/-
7010चांदणी१ किलो   
7011शेवंतीपांढरी१ किलो2340Rs. 60/-Rs. 120/-
7012शेवंती पिवळी१ किलो210Rs. 80/-Rs. 140/-
7013अस्टरशेकडा1610Rs. 20/-Rs. 30/-
7014गलांड्याशेकडा   
7015लिलीबंडल2160Rs. 10/-Rs. 20/-
7016गुलाबगड़ी9540Rs. 10/-Rs. 30/-
7017गुलाब गेंलीटरगड़ी   
7018गुलछडी काडीगड़ी942Rs. 20/-Rs. 40/-
7019आस्टर टाकळीगड़ी   
7020गोल्डन डी. जे.गड़ी310Rs. 20/-Rs. 50/-
7021ग्लॅडीओ साधागड़ी160Rs. 10/-Rs. 30/-
7022ग्लॅडीओ रंगीतगड़ी380Rs. 40/-Rs. 80/-
7023लास्परगड़ी   
7024ब्लु स्टारगड़ी   
7025कॅन्टपगड़ी   
7026लेसगड़ी   
7027टॅटसगड़ी712Rs. 10/-Rs. 20/-
7028जिप्सीगड़ी410Rs. 80/-Rs. 120/-
7029शेरनीगड़ी   
7030कोंबडागड़ी   
7031जरबेरागड़ी5290Rs. 20/-Rs. 40/-
7032कर्नेशनगड़ी750Rs. 80/-Rs. 120/-
7033डच गुलाबगड़ी3610Rs. 60/-Rs. 100/-
7034अबोली१ किलो   
7035चाफानगास1910Rs. 10/-Rs. 15/-
7036जास्वंदीशेकडा260Rs. 5/-Rs. 10/-
7037जिनाशेकडा   
7038लिलीयमगड़ी165Rs. 600/-Rs. 700/-
7039ऑकिडगड़ी340Rs. 200/-Rs. 300/-
7040ऍथोरिमगड़ी255Rs. 150/-Rs. 300/-
7041ग्रासगड़ी712Rs. 10/-Rs. 15/-
7042पत्तागड़ी910Rs. 25/-Rs. 30/-

 

शेतिमालाचा प्रकार - विड्याची पाने

कोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
8001विड्याची पानेशेकडा