कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

संपर्क

कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणे
श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटयार्ड,
पुणे -३७

फोन नं. - २४२६२३४९ / २४२६५६६८ / २४२६०२०३
फॅक्स २४२६११८८