कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव

पालेभाजी (१०० गड्डीस बाजरभाव)

अनु शेतिमलाचा प्रकार कमाल किमान
कोथिंबीर    
मेथी    
शेपू    
कान्दापात    
पालक    
मुळा    
चवळिपाला    
करडई    
राजगेीरा    
१० पुदिना