कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

नियमित शेतिमाल

M

अनु

नियमित शेतीमाल

नियमन केलेले वर्ष

गुळ

१९५९

मिरची, हळद, धने

१९६७

जनावरे

१९६८

अन्नधान्य

१९७२

कड़बा (जनावरांचे खाद्य)

१९७२

कांदा, बटाटा, लसुण

१९७६

सर्व फळे, सर्व पालेभाज्या, सर्व फळभाज्या

१९७६

सर्व प्रकारची फुले

१९९०

सुकामेवा, तेल, तुप, साखर, चहा

२००६