कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

उपबाजार आवार

अनु

उपबाज़ाराचे नाव

कामकाजास सुरवात

कामाची वेळ

साप्ताहिक सुट्टी

पिंपरी-चिंचवड

१९७७

स. ५ ते सायं. ५

नाही

खड़की

१९७७

स. ६ ते दुपारी. २

नाही

टिप :- नियोजित उपबाजार मोशीचे ९/६/२०१३ रोजी उद्‌घाटन समारंभ झाले आसून लवकरच तेथे उप्बाजार सुरू होत आहे.

पिंपरी या उपबाज़ारामध्ये शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी शेतीमालाची विक्री केली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना स्वतःच्या शेतीमालाची किंमत स्वतःलाच ठरविता येते व शेतकर्‍यांचा १०० टक्के फ़ायदा होतो.