कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजार घटकांसाठी बाजार आवारात मोफत प्रथमोपचार केंद्र

Homeबाजार आवारात येणारे शेतकरी, आडते , हमाल, तोलणार, मदतणीस अशा अनेक बाजार घटकांसाठी फळे भाजीपाला आवारामध्ये मोफत प्रथमोपचार केंद्र (दवाखाना) सुरू केला आहे.