कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Saturday, 24 Oct, 2020)

शेतिमालाचा प्रकार - फळे

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
14001लिंबूगोणी   
24002पेरुकिलो   
34004टरबूज गोणी   
44005फणसनग   
54007पीअर ट्रे   
64008पीअरपेटी   
74009पीअरडबा   
84010पीअरबॉक्स   
94012पेरुक़ॅरेट   
104014पेरुङझन   
114019पिच ट्रे   
124020पिच पेटी   
134021पिच डबा   
144022पिच बॉक्स   
154023प्लमट्रे   
164024प्लमपेटी   
174025प्लमडबा   
184026प्लमबॉक्स   
194027रामफळनामा   
204028रामफळक़ॅरेट   
214029रामफळक़िलो   
224030रामफळडबा   
234031पेरुशेकडा   
244032सफरचंद - फ्युजीबॉक्स   
254033सफरचंद -फ्युजीडबा   
264034संञा3 ङझन   
274035संञा४ ङझन   
284036संञापेटी   
294038अननसक़िलो   
304039संञागोणी   
314040अननसक़ॅरेट   
324041सिताफळनामा   
334042अननसङझन   
344043सिताफळक़ॅरेट   
354044अंजीरक़िलो   
364045सिताफळबॉक्स   
374046सिताफळकिलो   
384047अंजीरनामा   
394048अंजीरबॉक्स   
404049स्ट्रॉबेरीट्रे   
414050स्ट्रॉबेरीपेटी   
424051बोर किलो   
434052बोर गोणी   
444053चेरीबॉक्स   
454054चिक्कूपाटी   
464055चिक्कूगोणी   
474056चिक्कूकिलो   
484057स्ट्रॉबेरीडबा   
494058स्ट्रॉबेरीबॉक्स   
504059डाळींब-नं.१3 ङझन   
514060टरबूज नामा   
524061डाळींब-नं.१४ ङझन   
534062टरबूज क़ॅरेट   
544063सफरचंद-सिमलाबॉक्स   
554064टरबूज बॉक्स   
564065टरबूज किलो   
574066सफरचंद-फ्युजीपेटी   
584067नासपतीट्रे   
594068नासपतीपेटी   
604069जांभूऴकिलो   
614070जांभूऴगोणी   
624072नासपतीङबा   
634074कलिगङनामा   
644075लीचीट्रे   
654076विलायचीङबा   
664077कलिगङकिलो   
674078लीचीङबा   
684079करवंदकिलो   
694080लीचीबॉक्स   
704081आवळापेटी   
714082करवंदगोणी   
724083आवळागोणी   
734084आवळा बॉक्स   
744085कवटशेकडा   
754086केळीशेकडा   
764087केळीक्विंटल   
774088मोसंबी३ ङझन   
784089मोसंबी४ ङझन   
794090मोसंबी गोणी   
804091आवऴा किलो    
814093कोकमबॉक्स   
824094कोकमकिलो   
834095जदाऴूबॉक्स   
844096जदाऴूकिलो   
854097मॉसंबीपेटी   
864100नासपातीबॉक्स   
874102पपईनामा   
884103पपईकॅरेट   
894104पपईकिलो   
904105डाळींब-गणेश 3 ङझन    
914106डाळींब-गणेश ४ ङझन    
924107डाळींब- गणेश किलो   
934108डाळींब- गणेश बीट   
944109डाळींब-भगवा४ ङझन    
954110डाळींब-भगवा३ ङझन   
964111डाळींब-भगवाबीट   
974112डाळींब-भगवापेटी   
984113डाळींब-नं.१बीट   
994114डाळींब-नं.१ किलो   
1004115डाळींब-नं.२ ३ ङझन   
1014116डाळींब-नं.२४ ङझन   
1024117डाळींब-नं.२बीट   
1034118डाळींब-नं.२ किलो   
1044119आरक्ता३ ङझन   
1054120आरक्ता४ ङझन    
1064121आरक्ताबीट   
1074122आरक्ता किलो   
1084123सफरचंद-डेलीशयसपेटी   
1094124सफरचंद-डेलीशयसङबा   
1104125सफरचंद -डेलीशयस बॉक्स   
1114126सफरचंद-सिमलापेटी   
1124128सफरचंद-सिमलाङबा   
1134129सफरचंद-वॉशिंग्टनबॉक्स   
1144130सफरचंद-वॉशिंग्टनपेटी   
1154131सफरचंद-वॉशिंग्टनङबा   
1164132आंबा-हापूसपेटी   
1174133आंबा-हापूसपाटी   
1184134आंबा-हापूसबॉक्स   
1194135आंबा-हापूसकिलो   
1204136आंबा-बेगलोरपेटी   
1214137आंबा-बेगलोरपाटी   
1224138आंबा-बेगलोरबॉक्स   
1234139आंबा-बेगलोरकिलो   
1244140आंबा-तोतापूरीपेटी   
1254141आंबा-तोतापूरीपाटी   
1264142द्राक्ष - तासगांवहारा   
1274143द्राक्ष - तासगांवजोटा   
1284144आंबा-तोतापूरीबॉक्स   
1294145आंबा-तोतापूरीकिलो   
1304146द्राक्ष - तासगांवक़ॅरेट   
1314147आंबा-रायवळपेटी   
1324148आंबा-रायवळपाटी   
1334149आंबा-रायवळकिलो   
1344150आंबा-रायवळबॉक्स   
1354151द्राक्ष - तासगांवबॉक्स   
1364152द्राक्ष -बेंगलोर हारा   
1374153आंबा-लालबागपेटी   
1384154आंबा-लालबागपाटी   
1394155द्राक्ष -बेंगलोरजोटा   
1404156आंबा-लालबागबॉक्स   
1414157द्राक्ष -बेंगलोर क़ॅरेट   
1424158द्राक्ष -बेंगलोर बॉक्स   
1434159द्राक्ष - शरदहारा   
1444160आंबा-लालबागकिलो   
1454161आंबा-बदामपेटी   
1464162आंबा-बदामपाटी   
1474163द्राक्ष - शरदजोटा   
1484164आंबा-बदामकिलो   
1494165द्राक्ष - शरदक़ॅरेट   
1504166द्राक्ष - शरदबॉक्स   
1514167द्राक्ष - सिडलेसहारा   
1524168द्राक्ष - सिडलेसक़ॅरेट   
1534169द्राक्ष - सिडलेसजोटा   
1544170द्राक्ष - सिडलेसबॉक्स   
1554171आंबा - पायरीपाटी   
1564172आंबा - नीलमपाटी   
1574173आंबा - मलगॉबापाटी   
1584174आंबा - केशरपाटी   

« मागे