कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 28 May, 2024)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल36Rs. 6800/-Rs. 12600/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल797Rs. 5000/-Rs. 7000/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल568Rs. 4300/-Rs. 5300/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल634Rs. 3500/-Rs. 4000/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल32Rs. 6000/-Rs. 7000/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल653Rs. 5000/-Rs. 7200/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल695Rs. 3200/-Rs. 3400/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल   
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल   
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल   
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल   
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल   
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल   
195019गहू - सिंहोर क्विंटल   
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल   
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल   
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल   
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल   
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल   
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल   
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल    
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल    
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल    
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल   
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल    
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल    
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल    
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल    
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल    
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल   
585058चवऴीक्विंटल   
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल   
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल   
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल   
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल   
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल   
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल   
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे