कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Friday, 28 Feb, 2020)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल11Rs. 7400/-Rs. 9000/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल33Rs. 4900/-Rs. 5700/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल75Rs. 3600/-Rs. 4200/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल121Rs. 2850/-Rs. 3300/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल8Rs. 6500/-Rs. 7400/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल98Rs. 3500/-Rs. 5400/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल10Rs. 2600/-Rs. 2800/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल9Rs. 2900/-Rs. 3300/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल15Rs. 2700/-Rs. 2950/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल20Rs. 3900/-Rs. 4700/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल171Rs. 2500/-Rs. 3200/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल8Rs. 2550/-Rs. 3100/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल12Rs. 2750/-Rs. 3200/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल8Rs. 3500/-Rs. 4500/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल32Rs. 4000/-Rs. 4800/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल2Rs. 3700/-Rs. 4000/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल1Rs. 2600/-Rs. 2800/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल4Rs. 2650/-Rs. 3050/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल11Rs. 2400/-Rs. 2800/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल2Rs. 12000/-Rs. 13400/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल1Rs. 6900/-Rs. 7200/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 2Rs. 5500/-Rs. 5900/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 7500/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 5Rs. 4800/-Rs. 5200/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल2Rs. 4750/-Rs. 5050/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 1Rs. 7500/-Rs. 8600/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 1Rs. 1800/-Rs. 2000/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 1Rs. 6500/-Rs. 7500/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 5Rs. 8400/-Rs. 9000/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 11000/-Rs. 12500/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 1Rs. 8200/-Rs. 8600/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल1Rs. 3800/-Rs. 4100/-
585058चवऴीक्विंटल1Rs. 5800/-Rs. 10400/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल1Rs. 3100/-Rs. 3500/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल90Rs. 3215/-Rs. 3300/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल119Rs. 3151/-Rs. 3201/-
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल43Rs. 3000/-Rs. 3400/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल7Rs. 18500/-Rs. 21500/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल3Rs. 14000/-Rs. 14500/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे