कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Monday, 09 Dec, 2019)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल8Rs. 9000/-Rs. 9700/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल50Rs. 5500/-Rs. 6200/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल116Rs. 3900/-Rs. 4500/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल175Rs. 2600/-Rs. 3200/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल   
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल199Rs. 3500/-Rs. 5600/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल24Rs. 2450/-Rs. 2700/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल27Rs. 3050/-Rs. 3600/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल34Rs. 2500/-Rs. 2700/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल37Rs. 3400/-Rs. 4500/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल268Rs. 2500/-Rs. 3150/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल22Rs. 2800/-Rs. 3200/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल18Rs. 2700/-Rs. 3400/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल12Rs. 3500/-Rs. 4250/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल36Rs. 4600/-Rs. 4900/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल   
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल1Rs. 3300/-Rs. 3700/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल3Rs. 3600/-Rs. 3800/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल18Rs. 2400/-Rs. 2600/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल3Rs. 8600/-Rs. 9700/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल2Rs. 5300/-Rs. 5800/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 3Rs. 4900/-Rs. 5300/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 1Rs. 7500/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 8Rs. 5400/-Rs. 5600/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल2Rs. 4700/-Rs. 4900/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 1Rs. 8000/-Rs. 9000/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 1Rs. 2000/-Rs. 2200/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 3Rs. 6500/-Rs. 7000/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 16Rs. 7500/-Rs. 8400/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 3Rs. 7500/-Rs. 7700/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल1Rs. 4400/-Rs. 4900/-
585058चवऴीक्विंटल1Rs. 6500/-Rs. 10200/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल1Rs. 3200/-Rs. 3300/-
625062वालक्विंटल1Rs. 5500/-Rs. 6000/-
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल389Rs. 3075/-Rs. 3200/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल2Rs. 2901/-Rs. 3001/-
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल118Rs. 2950/-Rs. 3900/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल   
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल   
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल3Rs. 15000/-Rs. 15500/-
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे