कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Monday, 01 Jun, 2020)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल6Rs. 6500/-Rs. 9100/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल19Rs. 4700/-Rs. 5800/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल59Rs. 3700/-Rs. 4500/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल76Rs. 2800/-Rs. 3400/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल   
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल84Rs. 3400/-Rs. 5600/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल12Rs. 2600/-Rs. 2850/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल10Rs. 2800/-Rs. 3300/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल45Rs. 2700/-Rs. 3000/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल21Rs. 3600/-Rs. 4700/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल204Rs. 2300/-Rs. 3200/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल16Rs. 2600/-Rs. 3200/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल23Rs. 2650/-Rs. 3700/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल2Rs. 3600/-Rs. 4600/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल37Rs. 4600/-Rs. 5100/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल   
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल6Rs. 2900/-Rs. 3300/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल7Rs. 2200/-Rs. 2500/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल2Rs. 12900/-Rs. 14900/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल1Rs. 6700/-Rs. 7000/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 2Rs. 6100/-Rs. 6600/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 7500/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 4Rs. 4700/-Rs. 5000/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल1Rs. 4300/-Rs. 4600/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 1Rs. 7400/-Rs. 8600/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 1700/-Rs. 1800/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 1Rs. 6300/-Rs. 6800/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 4Rs. 8400/-Rs. 8900/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 1Rs. 9100/-Rs. 9700/-
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 2Rs. 8400/-Rs. 9100/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल1Rs. 4000/-Rs. 4400/-
585058चवऴीक्विंटल1Rs. 7000/-Rs. 11800/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल1Rs. 3200/-Rs. 3950/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल65Rs. 3351/-Rs. 3450/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल   
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल45Rs. 3400/-Rs. 4000/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल1Rs. 25800/-Rs. 29000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल2Rs. 15500/-Rs. 16000/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे