कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Thursday, 15 Apr, 2021)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल39Rs. 7200/-Rs. 9200/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल186Rs. 5600/-Rs. 6200/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल309Rs. 4000/-Rs. 4600/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल360Rs. 2950/-Rs. 3200/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल21Rs. 6500/-Rs. 8000/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल437Rs. 3300/-Rs. 6400/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल204Rs. 2750/-Rs. 3000/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल340Rs. 2800/-Rs. 3250/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल155Rs. 2800/-Rs. 3100/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल77Rs. 3700/-Rs. 4600/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल1432Rs. 2350/-Rs. 2950/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल269Rs. 2700/-Rs. 3100/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल302Rs. 2800/-Rs. 3300/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल103Rs. 3750/-Rs. 4950/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल201Rs. 4300/-Rs. 4900/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल117Rs. 3800/-Rs. 4400/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल89Rs. 2750/-Rs. 3100/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल152Rs. 2800/-Rs. 3200/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल117Rs. 2250/-Rs. 2500/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल90Rs. 2350/-Rs. 2700/-
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल136Rs. 2400/-Rs. 2750/-
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल33Rs. 12200/-Rs. 13700/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल29Rs. 7200/-Rs. 8000/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 32Rs. 6700/-Rs. 7300/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 10Rs. 8200/-Rs. 13500/-
365036धना-गावरानक्विंटल 12Rs. 7000/-Rs. 7900/-
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 35Rs. 5800/-Rs. 6100/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल28Rs. 5500/-Rs. 5700/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 12Rs. 8600/-Rs. 9500/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 6Rs. 1950/-Rs. 2200/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 10Rs. 6500/-Rs. 7500/-
465046चिंच - नवीक्विंटल 11Rs. 8500/-Rs. 10000/-
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 124Rs. 9200/-Rs. 9600/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 104Rs. 9000/-Rs. 10600/-
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 123Rs. 10100/-Rs. 10700/-
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 6Rs. 12000/-Rs. 16000/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 36Rs. 8400/-Rs. 8800/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल10Rs. 3750/-Rs. 4000/-
585058चवऴीक्विंटल12Rs. 7100/-Rs. 9500/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल6Rs. 3300/-Rs. 3500/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल319Rs. 2925/-Rs. 3015/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल111Rs. 2851/-Rs. 2915/-
655065गुऴ - लालक्विंटल96Rs. 2775/-Rs. 2825/-
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल139Rs. 3000/-Rs. 3700/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल12Rs. 23000/-Rs. 25000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल12Rs. 13600/-Rs. 14400/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे