कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 05 Dec, 2023)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल38Rs. 6500/-Rs. 12200/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल741Rs. 5400/-Rs. 7000/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल562Rs. 4500/-Rs. 5800/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल640Rs. 3200/-Rs. 3800/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल39Rs. 6500/-Rs. 7500/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल665Rs. 4200/-Rs. 6800/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल667Rs. 3200/-Rs. 3500/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल418Rs. 3400/-Rs. 4400/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल432Rs. 3200/-Rs. 3600/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल105Rs. 5000/-Rs. 5800/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल2394Rs. 3200/-Rs. 3600/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल610Rs. 3800/-Rs. 4200/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल630Rs. 3700/-Rs. 4000/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल421Rs. 4600/-Rs. 5700/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल663Rs. 6200/-Rs. 7400/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल425Rs. 5600/-Rs. 6500/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल527Rs. 4000/-Rs. 4500/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल434Rs. 4400/-Rs. 5000/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल672Rs. 3000/-Rs. 3200/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल331Rs. 3200/-Rs. 3400/-
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल383Rs. 3300/-Rs. 3500/-
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल38Rs. 8900/-Rs. 9700/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल34Rs. 7600/-Rs. 8700/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 40Rs. 6800/-Rs. 7200/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल 2Rs. 7500/-Rs. 8000/-
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 38Rs. 6500/-Rs. 7400/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल33Rs. 6200/-Rs. 7200/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 4Rs. 9400/-Rs. 11200/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 2400/-Rs. 2600/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 1Rs. 5500/-Rs. 6000/-
465046चिंच - नवीक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 10000/-
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 673Rs. 10800/-Rs. 11700/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 301Rs. 11000/-Rs. 12000/-
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 478Rs. 12200/-Rs. 12800/-
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 12000/-Rs. 15000/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 37Rs. 9400/-Rs. 9900/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल5Rs. 9000/-Rs. 9800/-
585058चवऴीक्विंटल4Rs. 8800/-Rs. 10500/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल4Rs. 4200/-Rs. 4500/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल342Rs. 3775/-Rs. 3851/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल235Rs. 3661/-Rs. 3751/-
655065गुऴ - लालक्विंटल271Rs. 3475/-Rs. 3651/-
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल328Rs. 3700/-Rs. 4000/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल2Rs. 40000/-Rs. 49000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल4Rs. 25000/-Rs. 25500/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे