कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 11 Aug, 2020)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल34Rs. 8000/-Rs. 10200/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल93Rs. 5000/-Rs. 5600/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल204Rs. 4000/-Rs. 4700/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल191Rs. 3000/-Rs. 3400/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल9Rs. 7500/-Rs. 8300/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल186Rs. 3200/-Rs. 6000/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल96Rs. 2400/-Rs. 2700/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल90Rs. 2700/-Rs. 3400/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल102Rs. 2500/-Rs. 2700/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल69Rs. 3600/-Rs. 4500/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल736Rs. 2400/-Rs. 3000/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल94Rs. 2350/-Rs. 3050/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल109Rs. 2500/-Rs. 3200/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल71Rs. 4000/-Rs. 4800/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल176Rs. 4500/-Rs. 5200/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल87Rs. 3600/-Rs. 4400/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल44Rs. 2400/-Rs. 2800/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल68Rs. 2500/-Rs. 3300/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल34Rs. 2050/-Rs. 2300/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल23Rs. 2000/-Rs. 2250/-
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल19Rs. 2200/-Rs. 2600/-
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल12Rs. 15000/-Rs. 18000/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल9Rs. 6400/-Rs. 6900/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 7Rs. 6300/-Rs. 6800/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 4Rs. 6000/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 14Rs. 5200/-Rs. 5400/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल9Rs. 4900/-Rs. 5100/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 2Rs. 7500/-Rs. 8400/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 4Rs. 1800/-Rs. 1900/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 3Rs. 6000/-Rs. 7000/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 57Rs. 8800/-Rs. 9500/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 24Rs. 8600/-Rs. 9200/-
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 22Rs. 9500/-Rs. 10000/-
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 12500/-Rs. 15500/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 13Rs. 7100/-Rs. 7500/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल3Rs. 3700/-Rs. 4100/-
585058चवऴीक्विंटल2Rs. 6800/-Rs. 9500/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल1Rs. 3200/-Rs. 3400/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल117Rs. 3615/-Rs. 3701/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल26Rs. 3501/-Rs. 3601/-
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल93Rs. 3650/-Rs. 4050/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल3Rs. 19000/-Rs. 25000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल4Rs. 13000/-Rs. 14000/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे