कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Tuesday, 15 Oct, 2019)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल25Rs. 9300/-Rs. 11300/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल60Rs. 5500/-Rs. 6200/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल105Rs. 4300/-Rs. 4800/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल115Rs. 2800/-Rs. 3400/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल10Rs. 6700/-Rs. 7200/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल100Rs. 3500/-Rs. 6200/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल8Rs. 5200/-Rs. 6100/-
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल15Rs. 2450/-Rs. 2800/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल20Rs. 2800/-Rs. 3500/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल35Rs. 2600/-Rs. 2850/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल25Rs. 3500/-Rs. 4600/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल110Rs. 2550/-Rs. 3100/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल50Rs. 2800/-Rs. 3200/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल40Rs. 2950/-Rs. 3100/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल34Rs. 3600/-Rs. 4500/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल19Rs. 4300/-Rs. 4800/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल10Rs. 3600/-Rs. 4100/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल2Rs. 3000/-Rs. 3200/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल6Rs. 3150/-Rs. 3300/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल6Rs. 2450/-Rs. 2550/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल4Rs. 7300/-Rs. 8400/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल1Rs. 5300/-Rs. 5700/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 2Rs. 4500/-Rs. 5100/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 1Rs. 7000/-Rs. 12500/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 7Rs. 5300/-Rs. 5500/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल2Rs. 4700/-Rs. 4900/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 1Rs. 5700/-Rs. 6300/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 2Rs. 2450/-Rs. 2600/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 1Rs. 6500/-Rs. 7000/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 15Rs. 11500/-Rs. 12200/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 5Rs. 12500/-Rs. 13000/-
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 2Rs. 12500/-Rs. 15000/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 4Rs. 6100/-Rs. 6900/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल1Rs. 4700/-Rs. 5200/-
585058चवऴीक्विंटल1Rs. 6200/-Rs. 10000/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल1Rs. 3200/-Rs. 3500/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल251Rs. 3501/-Rs. 3700/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल35Rs. 3301/-Rs. 3475/-
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल180Rs. 3250/-Rs. 4500/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल2Rs. 13000/-Rs. 15000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल1Rs. 14000/-Rs. 15000/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे