पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Wednesday, 21 Aug, 2019)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल47Rs. 9300/-Rs. 11800/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल900Rs. 5000/-Rs. 6000/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल650Rs. 4000/-Rs. 4900/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल300Rs. 2700/-Rs. 3500/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल50Rs. 6400/-Rs. 6900/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल350Rs. 3450/-Rs. 5600/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल250Rs. 2450/-Rs. 2800/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल200Rs. 2650/-Rs. 3500/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल100Rs. 2700/-Rs. 2800/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल100Rs. 3500/-Rs. 4700/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल1400Rs. 2500/-Rs. 2800/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल150Rs. 2800/-Rs. 3150/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल180Rs. 2900/-Rs. 3000/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल102Rs. 3600/-Rs. 4100/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल95Rs. 4200/-Rs. 4800/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल30Rs. 3600/-Rs. 4000/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल20Rs. 3100/-Rs. 3400/-
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल15Rs. 3300/-Rs. 3450/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल23Rs. 2600/-Rs. 2750/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल18Rs. 7200/-Rs. 8600/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल6Rs. 5500/-Rs. 5950/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 5Rs. 4600/-Rs. 5000/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल    
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 7Rs. 5300/-Rs. 5400/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल31Rs. 4600/-Rs. 4900/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल    
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 67Rs. 2525/-Rs. 2750/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 30Rs. 7000/-Rs. 7500/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 90Rs. 10000/-Rs. 11000/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल 30Rs. 8100/-Rs. 8700/-
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल 8Rs. 11000/-Rs. 12000/-
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 15Rs. 12500/-Rs. 15500/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 6Rs. 6200/-Rs. 7300/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल1Rs. 4800/-Rs. 5050/-
585058चवऴीक्विंटल1Rs. 7200/-Rs. 10500/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल   
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल150Rs. 3675/-Rs. 3725/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल70Rs. 3515/-Rs. 3651/-
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल24Rs. 3651/-Rs. 4301/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल   
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल   
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे