पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Thursday, 18 Oct, 2018)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल152Rs. 8500/-Rs. 10500/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल430Rs. 5500/-Rs. 6500/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल1217Rs. 3900/-Rs. 4800/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल1196Rs. 2700/-Rs. 3000/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल34Rs. 6000/-Rs. 6400/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल868Rs. 3000/-Rs. 3500/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल   
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल145Rs. 2450/-Rs. 2650/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल168Rs. 2700/-Rs. 3200/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल322Rs. 2500/-Rs. 2800/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल217Rs. 3500/-Rs. 5000/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल2658Rs. 2500/-Rs. 2600/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल160Rs. 2600/-Rs. 3000/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल144Rs. 2800/-Rs. 3000/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल34Rs. 3550/-Rs. 4250/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल645Rs. 3200/-Rs. 3500/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल32Rs. 2800/-Rs. 3000/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल   
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल28Rs. 2200/-Rs. 2350/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल368Rs. 1950/-Rs. 2200/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल   
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल   
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल77Rs. 7300/-Rs. 8300/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल16Rs. 5200/-Rs. 5400/-
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 49Rs. 4600/-Rs. 5400/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 31Rs. 7000/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 92Rs. 4600/-Rs. 5400/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल22Rs. 4500/-Rs. 4750/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 1Rs. 5600/-Rs. 6000/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 70Rs. 1650/-Rs. 1750/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 8Rs. 9000/-Rs. 10000/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 266Rs. 7500/-Rs. 8300/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल    
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 52Rs. 6200/-Rs. 6600/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल12Rs. 4600/-Rs. 5000/-
585058चवऴीक्विंटल   
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल   
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल220Rs. 3025/-Rs. 3101/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल98Rs. 2901/-Rs. 2975/-
655065गुऴ - लालक्विंटल   
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल512Rs. 3001/-Rs. 3100/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल48Rs. 12000/-Rs. 16000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल17Rs. 9000/-Rs. 11000/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे