पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
पुणे जिल्हा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे

बाजारभाव - (Friday, 14 Dec, 2018)

शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)

अनुकोड नं.शेतिमालपरिमाणआवककिमानकमाल
15001लाल मिरची-गावरानघाटीक्विंटल   
25002लाल मिरची- गावरानशेवाळाक्विंटल   
35003तान्दुऴ-बासमतिक्विंटल220Rs. 9000/-Rs. 10000/-
45004तांन्दुऴ-बासमति-दुबरक्विंटल595Rs. 5300/-Rs. 6300/-
55005तांन्दुऴ-मोगराक्विंटल1220Rs. 3500/-Rs. 4500/-
65006तांन्दुऴकणीक्विंटल1440Rs. 2500/-Rs. 3100/-
75007तांन्दुऴ-आंबेमोह्ररक्विंटल23Rs. 5800/-Rs. 6800/-
85008तांन्दुऴ-कोलमक्विंटल791Rs. 3300/-Rs. 5500/-
95009तांन्दुऴ-चिन्नरक्विंटल12Rs. 4500/-Rs. 5900/-
105010तांन्दुऴ - डॅशक्विंटल110Rs. 2400/-Rs. 2700/-
115011तांन्दुऴ - उकडाक्विंटल136Rs. 2600/-Rs. 3200/-
125012तांन्दुऴ - मसूरीक्विंटल226Rs. 2500/-Rs. 2800/-
135013तांन्दुऴ - इंद्रायणीक्विंटल189Rs. 3500/-Rs. 4800/-
145014गहू - २१८९क्विंटल   
155015गहू - लोकवनक्विंटल2846Rs. 2500/-Rs. 3100/-
165016गहू - पंजाब कल्याणसोनाक्विंटल   
175017गहू - गुजरात विनाट क्विंटल153Rs. 2700/-Rs. 3000/-
185018गहू - गुजरात तुकडीक्विंटल85Rs. 2800/-Rs. 3100/-
195019गहू - सिंहोर क्विंटल78Rs. 3500/-Rs. 4400/-
205020मका - पिवळा क्विंटल    
215021ज्वारी - मालदांडी नं १क्विंटल738Rs. 3900/-Rs. 4500/-
225022ज्वारी - मालदांडी नं २क्विंटल138Rs. 3600/-Rs. 4000/-
235023ज्वारी - वसंत नं ५क्विंटल53Rs. 3200/-Rs. 3500/-
245024ज्वारी - वसंत नं ९क्विंटल   
255025ज्वारी - दुरीक्विंटल118Rs. 2500/-Rs. 2700/-
265026बाज्ररी - गावरानक्विंटल616Rs. 2100/-Rs. 2500/-
275027बाज्ररी - संकरीतक्विंटल14Rs. 2300/-Rs. 2400/-
285028बाज्ररी - महिको नं ९१०क्विंटल6Rs. 2400/-Rs. 2600/-
295029लालमिरचीक्विंटल   
305030वाटाणा-हिरवाक्विंटल74Rs. 7000/-Rs. 8000/-
315031वाटाणा-पांढराक्विंटल   
325032वाटाणाक्विंटल    
335033मसूर क्विंटल 24Rs. 4500/-Rs. 5200/-
345034मसूरडाळक्विंटल    
355035धना-इंदौरक्विंटल 13Rs. 6400/-Rs. 12000/-
365036धना-गावरानक्विंटल    
375037हरभरा - चाफ़ाक्विंटल 70Rs. 4900/-Rs. 5800/-
385038हरभरा - संकरीतक्विंटल5Rs. 5100/-Rs. 5500/-
395039हरभरा - गरडाक्विंटल    
405040हरबरा डाळ क्विंटल    
415041उडीदक्विंटल 3Rs. 5100/-Rs. 5600/-
425042उडीद डाळ क्विंटल    
435043मका - तांबडा क्विंटल 28Rs. 1700/-Rs. 1800/-
445044मका - पांढराक्विंटल   
455045चिंच - जुनीक्विंटल 2Rs. 8000/-Rs. 9000/-
465046चिंच - नवीक्विंटल    
475047शेंगदाणा - घुंगरूक्विंटल 124Rs. 7200/-Rs. 8000/-
485048शेंगदाणा - जाड़ाक्विंटल    
495049शेंगदाणा - स्पॅनिशक्विंटल    
505050हऴद - राजापुरीक्विंटल 1Rs. 12000/-Rs. 13000/-
515051 हऴद - सांगलीक्विंटल    
525052हऴद - हरगुङ (पुरंदर)क्विंटल    
535053हऴद - कवठाक्विंटल    
545054मूग - हिरवाक्विंटल 66Rs. 6000/-Rs. 7000/-
555055मूग - पॉलिशक्विंटल   
565056 मूगदाऴक्विंटल   
575057हुलगाक्विंटल20Rs. 5100/-Rs. 6200/-
585058चवऴीक्विंटल4Rs. 5800/-Rs. 6900/-
595059तूरक्विंटल    
605060तूरदाऴक्विंटल   
615061नाचणीक्विंटल1Rs. 3000/-Rs. 3200/-
625062वालक्विंटल   
635063गुऴ - पिवऴा नं.१क्विंटल116Rs. 2801/-Rs. 2900/-
645064गुऴ - पिवऴा नं.२क्विंटल3Rs. 2651/-Rs. 2775/-
655065गुऴ - लालक्विंटल180Rs. 2425/-Rs. 2550/-
665066गुऴ - लाल-काऴाक्विंटल   
675067गुऴ - बॉक्सक्विंटल351Rs. 2500/-Rs. 2900/-
685068लालमिरची-ब्याड्गीक्विंटल21Rs. 11000/-Rs. 14000/-
695069लालमिरची-गुंटूरक्विंटल8Rs. 9000/-Rs. 10000/-
705070लालमिरची-नंदुरबारक्विंटल   
715071लालमिरची-खुडवाब्याड्गीक्विंटल   
725072लालमिरची-खुडवागुंटूरक्विंटल   
735073लालमिरची-सीड-ईडो५क्विंटल   
745074लालमिरची-अंकुरक्विंटल   

« मागे